Sjukresor

Här kan du läsa om vad som gäller för sjukresor, hur du beställer och begär ersättning för din resa.
Illustrationer på alla trafikslag
Kollektivtrafik

Resa med buss eller tåg till besöket?

Du kan resa med UL:s bussar eller tåg till ditt vårdbesök eller boka plats på sjukresebussen. Det finns även möjlighet att ta egen bil eller taxi. 

Mer om sjukresebussar
24H-BILJETT I UL-APPEN

Bokat vårdbesök?

Har du ett bokat besök till vården i Uppsala län? Då reser du och en följeslagare kostnadsfritt med våra bussar och tåg till och från besöket.

Så här gör du
Regler

Egenavgifter och allmänna regler

Egenavgift för enkel resa:
Sjukresebuss: 0 kr
Kollektivtrafik: 0 kr
Taxi, specialfordon: 125 kr
Flyg: 125 kr
Privat bil: 1,85 kr (2022) eller 2,50 kr (2023) per km, maximalt 125 kr

Mer om priser och regler
Äldre dam med gåstavar går av stadsbuss
Beställning

Beställning av sjukresor

Telefonnummer beställningscentralen: 0771-99 90 00 (dygnet runt)

Till beställningscentralen ringer du som patient eller vårdgivare för att beställa plats på sjukresebuss, taxi eller akuttaxi.

Har du ett bokat besök utanför länet kontaktar du UL sjukresor på telefon 0771-14 14 14 tonval 3, under telefontid 8.30 – 11.30 på vardagar.

Mer om beställning av sjukresor här
Dekaler för rullstol och ledsagare
egen bil eller Taxi

När får jag ta egen bil eller taxi?

Du som på grund av medicinska skäl inte kan åka med allmänna kommunikationer eller sjukresebuss kan ta egen bil eller åka taxi. 

Mer om bil eller taxi
Illustration betalkort
Ersättning

När betalas ersättning inte ut?

Villkor för resor till annan region, utomlands, din hemtransport eller företagshälsovård kan du läsa mer om här.

Mer om ersättning
Blankett

Sjukreseräkning/Vårdgivarintyg

Blanketten Sjukreseräkning/vårdgivarintyg hittar du på knappen nedan.

Ladda ner blanketten
Kontakt

Beställning av sjukresa:
0771-99 90 00 (dygnet runt)

Sjukreseadministration
0771-14 14 14 tonval 3
vardagar 8.30 – 11.30

E-post: sjukreseenheten@regionuppsala.se

Region Uppsala
Trafik och samhälle
UL Sjukresor
751 85 Uppsala