Om UL

Tillgänglighetsredogörelse för UL.se

På den här sidan beskriver vi hur väl webbplatsen och vår app uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi tar även upp kända brister och hur vi planerar att åtgärda dem.

Det är viktigt för oss att våra digitala tjänster ska fungera så bra som möjligt för alla och vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra den digitala tillgängligheten. Här kan du läsa mer om vad lagen innebär https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har vissa tillgänglighetsbrister men uppfyller till största delen lagen om tillgänglighet för digital offentlig service.

Hur tillgänglig är vår app?

UL-appen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer hur vi arbetar med appen.

Rapportera brister i webbplatsen eller appens tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra webbplatsen och appens tillgänglighet. Har du upptäckt brister som vi inte beskriver här ber vi dig kontakta oss. Du kan kontakta oss via vårt webbformulär, du kan mejla fragaoss@ul.se, ringa oss på 0771-14 14 14 eller så kan du skicka post till oss. Skicka då ditt brev till:

Region Uppsala
Trafik och samhälle
751 85 UPPSALA

Kontakta tillsynsmyndigheten

Har du anmält en brist men fortsatt anser att vi inte uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Kända brister på webbplatsen

YouTube för film
Vi använder huvudsakligen videospelaren YouTube för uppspelning av filmer på ul.se. YouTube har stöd för tillgänglighet.

Planen framåt
Vi arbetar med att tillgänglighetsgöra alla våra nyproducerade filmer och syntolka vid behov.

Vissa brister i pdf-dokument

Pdf-tidtabeller
Våra pdf-tidtabeller skapas av ett externt system och är inte tillgängliga. Vi hänvisar till vår reseplanerare där alla avgångstider finns i ett tillgängligt format. Avgångstider för alla skolbussar finns dock inte i reseplaneraren. Arbete med att göra dem tillgängliga pågår.

Övriga pdf-dokument
En del pdf-dokument som publicerades före den 23 september 2020 uppfyller inte lagkraven. När nya versioner av dessa dokument läggs ut kommer de göras tillgängliga. I de fall det är möjligt kommer uppdatering till tillgängligt format göras tidigare.

Exempel på kända fel:

  • Vissa pdf-dokument är inskannade och kan inte läsas av skärmläsare.
  • Vissa pdf-dokument saknar taggar och fungerar dåligt i skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig.

Webbutiken

I vårt gamla biljettsystem ingår en webbutik https://www.ul.se/biljetter/sa-har-koper-du-biljett/webshop/ . Webbutiken är stängd för köp av biljetter men finns kvar för att erbjuda möjligheten för kunder att själva kunna hantera sin reskassa på UL-kort.

Exempel på kända fel:

  • Tjänsten har inte en flexibel design. Den fungerar därför dåligt på mindre skärmar.
  • Skärmläsare kan inte ta sig igenom alla flöden.

Planen framåt
Nuvarande webbutik är under avveckling och planering för en ny tillgänglig webbutik pågår för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Vill du kontrollera hur mycket reskassa som finns kvar på ett UL-kort kan du även ringa kundservice på 0771-14 14 14. Du kan även kontakta oss på Facebook.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en extern analys genom Funka.nu av ul.se september 2019.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ul.se genom verktyget Siteimprove. Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020. Detta arbete fortsätter löpande.

Senast uppdaterad: 2020-09-22