Sjukresor

Beställning av sjukresor

Telefonnummer beställningscentralen: 0771-99 90 00 (dygnet runt)

För att kunna beställa sjukresetaxi till planerade vårdbesök krävs att du har ett kundtillstånd. Gör alltid beställningen senast dagen innan, tidigast 14 dagar före planerat besök. Då kan beställningscentralen samordna taxiresorna. Även vid akuta sjukdomstillstånd kan taxi beställas på samma nummer. Hemresa ska då bokas av vårdgivaren.

Berätta alltid om du har rullator, rullstol, följeslagare eller barnvagn.

Sjukresor utanför länet

När du har ett bokat besök utanför länet kontaktar du UL sjukresor på telefon 0771-14 14 14 tonval 3, under telefontider 8.30–11.30 vardagar. Då får du mer information om vad som gäller vid resa utomläns.