Serviceresor

Sjukresor, färdtjänst och anropsstyrd trafik. Här hittar du information om våra serviceresor.
Färdtjänstkort

Färdtjänst på bussen och tåget

Här finns information om hur du får använda ditt färdtjänstkort på våra bussar och tåg. Reglerna bestäms av din kommun. 

Regler för färdtjänst
Äldre dam med gåstavar går av stadsbuss
Sjukresor

Res billigare till vården

Här kan du läsa om vad som gäller för sjukresor, vilka bussar som är lämpliga och hur du gör för att få ersättning för din resa.

Mer om sjukresor
Anropsstyrd trafik

Bussen på beställning

Anropsstyrd trafik är linjer med tidtidtabell som bara körs när någon ringt och beställt en avgång.

Beställ en avgång