Kollektivtrafikförvaltningen UL – en del av Region Uppsala

UL:s uppdrag är att inom Uppsala län och till angränsande områden utveckla och bedriva kollektivtrafik. Sedan 1 januari 2012 är vi också en förvaltning inom Region Uppsala. Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets regionala kollektivtrafik. UL handlägger Region Uppsalas myndighetsuppgifter och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken i Uppsala län. Våra uppgifter är bland annat:

  • att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga planer
  • att utveckla resmöjligheter och system
  • att upphandla trafiktjänster av fristående trafikföretag
  • att planera och beställa trafik av upphandlade trafikföretag
  • att utveckla och underhålla hållplatser och terminaler
  • att samordna tidtabeller och priser
  • att utveckla försäljningskanaler och biljettutbud
  • att informera om och marknadsföra biljetterbjudanden och resmöjligheter

Ledningsgrupp UL

Johan Wadman
Trafikdirektör
johan.wadman@ul.se

Nikodemus Kyhlén
Avdelningschef Försäljning och kommunikation
Försäljning, kommunikation och övergripande ansvar för kundtjänstfrågor
nikodemus.kyhlen@ul.se

Stefan Adolfsson
Avdelningschef Samhälle och trafik
Övergripande ansvar för trafikplanering
stefan.adolfsson@ul.se

Dan Malmberg Jansson
Avdelningschef System och teknik
Övergripande ansvar för IT-system
dan.malmberg.jansson@ul.se

Sofia Reinholdsson
Administrativ chef
Övergripande ansvar för administration och HR-frågor
sofia.reinholdsson@ul.se

Kollektivtrafiknämnden

Region Uppsala har tillsatt en kollektivtrafiknämnd som fattar de beslut som styr förvaltningens verksamhet. Här kan du läsa mer om uppdraget och ledamöterna