Om UL

UL har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län.
Det är Trafik och samhälle inom Region Uppsala som är regional kollektivtrafikmyndighet som har ansvar för, upphandlar och utvecklar kollektivtrafiken i Uppsala län. Under varumärket UL utförs kollektivtrafiken.
Trafik och samhälle styrs av Trafik och samhällsutvecklingsnämnden.
Mer information om styrningen och uppdraget hittar du på Region Uppsalas sida under https://www.regionuppsala.se/sv/Kollektivtrafik1/