Sjukresor

När betalas ersättning inte ut?

Resor till annan region

Du får ingen ersättning när du vid eget val väljer vård utanför Region Uppsala eller enligt valfrihetsremiss.

Resor utomlands

Du som blir sjuk utomlands får själv betala resorna. Du har rätt att få ersättning för anslutningsresor på svensk mark, till exempel från en flygplats till närmaste sjukhus.

Hemtransport

Blir du akut sjuk utanför länet måste du själv ordna och stå för din transport hem. Region Uppsala betalar resan till närmaste vårdinrättning som kan ge vård vid akut sjukdomstillstånd.

Smittbärares resor

Smittbärares resor ersätts av Försäkringskassan.

Företagshälsovård

Resor vid besök hos företagshälsovård ersätts inte.