Serviceresor

Att resa med färdtjänstkort

Uppsala kommun

Färdtjänstkort gäller för avgiftsfri resa för ledsagare/medresenär med buss och tågtrafiken inom zon 1, 2 och 3 utom SL-pendeln enligt angivelse på kortet om den färdtjänstberättigade reser på ordinarie UL-biljett. Visa kortet för bussföraren i samband med ditt biljettköp. Både resenär och ledsagare måste resa samma sträcka.

Tierps kommun

Färdtjänstkort gäller för avgiftsfri resa för ledsagare/medresenär med buss och tågtrafiken inom zon 1, 2, 3 och 4 norr om Uppsala. Visa kortet för bussföraren i samband med ditt biljettköp. Både resenär och ledsagare måste resa samma sträcka.