Om GDPR

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Region Uppsala (organisationsnummer: 232100-0024) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där regionen bestämmer ändamål och medel för behandlingen.

Postadress: Region Uppsala, Storgatan 27, 751 25, Uppsala
Telefon (växel): 018-611 00 00, Fax: 018- 611 60 10
Internet: www.regionuppsala.se
E-postadress: region.uppsala@regionuppsala.se

Personuppgiftsansvar

Region Uppsala är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i UL:s system. Individens personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktig för Region Uppsala som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Som användare eller besökare av UL:s system accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till Region Uppsala.

Hantering av personuppgifter

Region Uppsala kan komma att samla in personuppgifter såsom e-postadress, namn, postadress och telefonnummer, likväl som sådan information som inte utgörs av personuppgifter såsom postnummer, ålder och kön. Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd.
Region Uppsala samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan dels för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster. Dels för att tillgodose dina önskemål och dels för att kunna ge användaren en så bra och säker upplevelse som möjligt.

För dig som vill veta mer

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.
Om du vill kan du kontakta vårt dataskyddsombud via epost dataskyddsombud@regionuppsala.se
Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy

Region Uppsala förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn.

Integritetspolicyn ändrades den 12 april 2018