Villkor

Förlustgaranti

Du har förlustgaranti på ditt UL-kort om du har registrerat kortet under "Mitt UL-kort". Förlustgarantin gäller om ditt borttappade kort innehåller minst 50 kr i reskassa, har fem dagar kvar av din periodbiljett eller två resor kvar av din 10-resorsbiljett ungdom.

Det går inte att registrera i efterskott för att få ta del av förlustgarantin.

Du får hem ett nytt kort inom fem arbetsdagar från dess att du spärrar ditt borttappade kort och beställer ett nytt via "Mitt UL-kort".

  • Kortet skickas till din folkbokföringsadress.
  • Periodbiljetter får samma giltighet som biljetten på det spärrade kortet.
  • Du får själv bekosta eventuella resor fram till dess att du får ditt nya kort.

Biljettkontroll och ansvar

Det är du som kund som ansvarar för att du har rätt biljett för din resa. För att resa i UL trafiken måste du alltid ha en giltig biljett. Särskilda biljettkontroller görs regelbundet och saknar du giltig biljett får du betala tilläggsavgift på 1 500 kr + priset för saknad biljett. Priset justerades 1 maj 2020.

Ungdomsbiljett

Biljett för dig som är 7 till och med 19 år. Du som reser med en ungdomsbiljett ska kunna uppvisa legitimation eller pass som kan styrka din ålder. UL har rätt att beslagta ungdomsbiljetter som används av kund som har fyllt 20 år.

Studentbiljett

Reser du med studentbiljett måste du kunna styrka att du inte är äldre än 19 år, eller att du studerar med minst 75 % studietakt genom att legitimera dig med ID och en giltig studentlegitimation med SL-logotype som godkänts av UL. Studentbiljett finns endast som periodbiljett.

Pensionärsbiljett

Pensionärsbiljett gäller för alla som fyllt 65 år eller har intyg från Försäkringskassan "Intyg för förmånstagare" eller Pensionsmyndighetens "Pensionärsintyg". Pensionärsbiljett som används av kund som inte fyllt 65 år, ej har behörighet eller spärrad biljett kommer att beslagtas.

Kontantfritt

Det är inte möjligt att köpa biljetter med kontanter som betalningsmedel, det gäller på alla våra bussar och tåg. Det är dock fortfarande möjligt att köpa en enkelbiljett av bussföraren och betala med betalkort. Vi tar ej American Express eller Diners. Observera att det inte går att betala med betalkort ombord på linje 677 och SL-pendeln. 

Åldersgränser

Om du reser med biljett för ungdom, student eller pensionär ska du på begäran kunna styrka din ålder med legitimation.

  • Barn 0 t.o.m. 6 år - barn som har fyllt 7 år får resa ensamma med UL:s bussar och Upptåget, men barn under 7 år får inte resa utan sällskap av vuxen. Undantag är barn som reser till och från skola med eget skolkort.
  • Ungdom 7 t.o.m. 19 år
  • Vuxen 20 t.o.m. 64 år
  • Pensionär 65 år eller äldre - våra pensionärsbiljetter gäller även dig som är förtidspensionär eller förmånstagare

Det är ditt ansvar som kund att vid köptillfället informera om vilken ålder du har och vilken biljett du vill köpa.

Trasigt kort

Slutar ditt kort att fungera så byter UL ut kortet mot ett nytt. Kontakta UL Kundtjänst inom tre arbetsdagar från den dag kortet slutade fungera. Du kan även byta ut ditt trasiga kort på ul.se under menyn Kundservice.

Passageavgift Arlanda C

Personer fyllda 18 år som reser till eller från Arlanda C med tåg; SL-pendeln, SJ eller andra tåg behöver betala en passageavgift för att passera in eller ut från Sky City. Det finns vissa biljetter där passageavgiften ingår (för biljetter kallas det ”Arlandatillägg”). Du kan alltid betala passageavgiften separat i spärren på Arlanda C, uppe i Sky City.

Biljettgiltighet efter pris- och zonjusteringar

Vid en pris, zon eller biljettsjustering måste biljetten aktiveras senast en (1) månad efter justeringen.

Biljetten gäller sedan giltighetstiden ut, men max ett (1) år efter justeringen.

Biljetterna kan sedan återlösas 1 1/2 år efter pris eller zonjusteringen.

Fria byten vid övergång

Inom biljettens giltighetstid kan du göra fria byten i UL:s trafik inom biljettens giltighetsområde. Giltighetstiden för enkelbiljett som köpts i automat eller hos försäljningsombud räknas direkt från köp. Fria byten gäller inte för passageavgiften på Arlanda.

Återlösen av biljetter på UL-kort

UL återlöser oanvända biljetter mot uppvisande av kvitto. En expeditionsavgift på 75 kr tas ut och kortavgiften återlöses inte. Biljetter som är påbörjade eller delvis utnyttjade återlöses inte.

10-resorsbiljetter laddade på UL-kortet återlöses endast inom ett år från köp och endast om alla resor är oanvända.

Återlösen av reskassa på UL-kort

Pengar på reskassa på UL-kort återlöses mot en expeditionsavgift på 75 kr och kortavgiften återlöses inte. Belopp som understiger 300 kr kan återbetalas hos UL Center på Resecentrum i Uppsala. Belopp som överskrider 300 kr reklameras skriftligen till UL med bifogat kvitto, kontonummer och kontaktuppgifter.

Upptåget

Biljett kan ej köpas ombord utan måste köpas och aktiveras i förväg.

SL-pendeln mellan Uppsala och Stockholm

Biljett kan ej köpas ombord utan måste köpas och aktiveras i förväg. Söder om Arlanda gäller SL:s priser och regler.

Vid resa mellan Uppsala och Stockholm måste du ha en giltig UL-biljett för sträckan Uppsala-Arlanda (zon 1+2+5) och en giltig SL-biljett för sträckan söder om Arlanda. Det är inte tillåtet att passera en spärr (bemannad eller obemannad) eller att gå ombord utan att ha en giltig och aktiverad biljett för hela resan.

Kombinera en egen biljett
För dig som redan har en biljett för UL eller SL går det bra att köpa till en biljett för sträckan du saknar. Har du redan en UL-biljett, köper du alltså till en enkelbiljett för SL. Har du en SL-biljett, köper du till en enkelbiljett för UL. Observera att du inte kan köpa en biljett med reskassa på ett UL-kort från Stockholm.

Viktigt att veta om egna biljettkombinationer
Alla biljetter måste vara aktiverade innan du kliver ombord. Det betyder att ett fåtal av våra biljetter inte går att använda när du startar din resa i Stockholms län, för att det inte finns någon biljettautomat.

De här biljetterna kan bara användas vid resa söder ut, där de kan aktiveras.

  • 10-resorsbiljett/ungdom
  • Enkelbiljetter på UL-kort

Ändringar

UL förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i de priser och föreskrifter som meddelats på hemsidan och andra trycksaker mm. Ändringar i trafiken annonseras på hemsidan och i möjligaste mån i dagstidningar i det aktuella området.
Ordning och säkerhet regleras i SFS 1993:1617 4 kap Ordning och säkerhet i viss kollektiv persontrafik.