Villkor

Åldersgränser

  • Barn 0 t.o.m. 6 år reser alltid utan avgift i sällskap med betalande kund. Barn 0-6 år får av säkerhetsskäl inte åka ensamma i ordinarie linjetrafik (resor kopplat till skola undantagna). 
  • Ungdom 7 t.o.m. 19 år
  • Vuxen 20 t.o.m. 64 år
  • Pensionär 65 år och äldre. Pensionärsbiljett gäller för alla som fyllt 65 år eller har Försäkringskassans "intyg för förmånstagare" eller Pensionsmyndighetens "Pensionärsintyg". Pensionärsbiljett finns endast som periodbiljett. 

Om du reser med biljett för ungdom, student eller pensionär ska du på begäran kunna visa upp och lämna över giltig biljett samt eventuellt stödjande dokument (ID-handling, samt studentlegitimation eller Försäkringskassans eller Pensionsmyndighetens intyg).

Det är ditt ansvar som kund att vid köptillfället informera om vilken ålder du har och vilken biljett du vill köpa. Om du som kund reser med en biljett som du ej är berättigad till, kommer du att få biljetten beslagtagen samt eventuell tilläggsavgift.

Student

Reser du med studentbiljett måste du kunna styrka att du inte är äldre än 19 år, eller att du studerar med minst 75 % studietakt genom att legitimera dig med ID och en giltig studentlegitimation med SL-logotype som godkänts av UL. Studentbiljett finns endast som periodbiljett.

Biljettkontroll och ansvar

Det är du som kund som ansvarar för att du har rätt biljett för din resa. För att resa i UL trafiken måste du alltid ha en giltig biljett. Särskilda biljettkontroller görs regelbundet och saknar du giltig biljett får du betala tilläggsavgift på 1 500 kr.

Förlustgaranti

Du har förlustgaranti på ditt UL-kort om du har registrerat kortet under "Mitt UL-kort". Förlustgarantin gäller om ditt borttappade kort innehåller minst 50 kr i reskassa, har fem dagar kvar av din periodbiljett eller två resor kvar av din 10-resorsbiljett ungdom. Det går inte att registrera i efterskott för att få ta del av förlustgarantin.

Du får hem ett nytt kort inom fem arbetsdagar från dess att du spärrar ditt borttappade kort och beställer ett nytt via "Mitt UL-kort".

  • Kortet skickas till din folkbokföringsadress.
  • Periodbiljetter får samma giltighet som biljetten på det spärrade kortet.
  • Du får själv bekosta eventuella resor fram till dess att du får ditt nya kort.

Trasigt kort

Slutar ditt kort att fungera så byter UL ut kortet mot ett nytt. Kontakta UL Kundtjänst inom tre arbetsdagar från den dag kortet slutade fungera. Du kan även byta ut ditt trasiga kort på ul.se under menyn Kundservice.

Biljettköp ombord

Det är kontantfritt ombord på alla bussar och tåg.

På UL:s bussar är det möjligt att köpa enkelbiljett av föraren och betala med betalkort (dock ej American Express eller Diners). På SL:s bussar är det inte möjligt att köpa biljett kontant eller med betalkort. 

På Mälartåg och SL-pendeln är det inte möjligt att köpa biljett ombord, biljett måste köpas och aktiveras innan ombordstigning. 

SL-pendeln mellan Uppsala och Stockholm

Biljett kan ej köpas ombord utan måste köpas och aktiveras i förväg. Söder om Arlanda gäller SL:s priser och regler.

Vid resa mellan Uppsala och Stockholm måste du ha en giltig UL-biljett för sträckan Uppsala-Arlanda (zon 1+2+5) och en giltig SL-biljett för sträckan söder om Arlanda. Det är inte tillåtet att passera en spärr (bemannad eller obemannad) eller att gå ombord utan att ha en giltig och aktiverad biljett för hela resan.

Kombinera en egen biljett
För dig som redan har en biljett för UL eller SL går det bra att köpa till en biljett för sträckan du saknar. Har du redan en UL-biljett, köper du till en biljett för SL. Har du en SL-biljett, köper du till en biljett för UL. Observera att du inte kan köpa biljett med UL-kort inom SL:s område.

Viktigt att veta om egna biljettkombinationer
Alla biljetter måste vara aktiverade innan du kliver ombord. Det betyder att ett fåtal av våra biljetter inte går att använda när du startar din resa i Stockholms län, för att det inte finns någon UL-automat.

De här biljetterna kan bara användas vid resa söder ut, där de kan aktiveras.

  • 10-resorsbiljett/ungdom
  • Enkelbiljetter på UL-kort

Resor till/från Arlanda 

För att resa till/från Arlanda C med SL-pendeln eller andra tåg behöver personer fyllda 18 år betala en passageavgift för att passera in eller ut från flygplatsen. Passageavgiften kan antingen betalas i samband med biljettköpet, eller separat i spärren på Arlanda C i Sky City.

Fria byten vid övergång

Inom biljettens giltighetstid kan du göra fria byten i UL:s trafik inom biljettens giltighetsområde. Giltighetstiden för enkelbiljett som köpts i automat eller hos försäljningsombud räknas direkt från köp. Fria byten gäller inte för passageavgiften på Arlanda.

Biljettgiltighet efter pris- och zonjusteringar

För periodbiljett köpt före prisjusteringsdatumet gäller det tidigare priset. Den nya biljetten måste ha startdatum inom 30 dagar från köpet. Biljetten gäller sedan giltighetstiden ut. 10-resorsbiljett måste alla biljetter aktiveras inom 12 månader efter köptillfället, därefter förfaller de återstående biljetterna.

Återlösen av biljetter på UL-kort

Ostartade biljetter kan återlösas mot uppvisande av kvitto. Kund som återlöser biljett ska legitimera sig. Kortavgift återlöses inte.

Påbörjad periodbiljett med giltighet upp till och med 30 dagar återlöses inte.

Påbörjad periodbiljett med längre giltighet än 30 dagar kan återlösas. Här sker en avräkning efter antal utnyttjade/påbörjade dagar. Belopp som dras av är priset på biljetten delat med periodens giltighet gånger två per påbörjade dagar.

Periodbiljett kan uppgraderas till en dyrare variant. Detta kan göras på UL Center på Resecentrum i Uppsala. En avräkning sker efter antal utnyttjade dagar.

10-resorsbiljetter laddade på UL-kortet återlöses endast inom ett år från köp och endast om alla resor är oanvända.

Återlösen av reskassa på UL-kort

Reskassa laddad på UL-kort återlöses mot en expeditionsavgift på 75 kr per kort. Reskassa kan återlösas hos UL Center på Uppsala resecentrum eller skriftligen till UL med bifogat kvitto, kontonummer, kontaktuppgifter samt UL-kortet med reskassan.

Ändringar

UL förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i de priser och föreskrifter som meddelats på hemsidan och andra trycksaker mm. Ändringar i trafiken annonseras på hemsidan och i möjligaste mån i dagstidningar i det aktuella området.
Ordning och säkerhet regleras i SFS 1993:1617 4 kap Ordning och säkerhet i viss kollektiv persontrafik.