UL:s allmänna köp- och resevillkor

Uppdaterad 2024-07-01 01.00

Innehållsförteckning

 1. När gäller villkoren?
 2. Trafikutbud, biljetter och priser
 3. Biljettkontroll och tilläggsavgift
 4. Du kan få ersättning vid försening
 5. Förlustgaranti för biljett och reskassa
 6. Återköp av biljetter och reskassa
 7. Ledsagning
 8. Autogiro
 9. Faktura - Företag
 10. Faktura - Privatperson
 11. Ordnings- och säkerhetsregler
 12. Du ansvarar själv för dina saker
 13. UL:s ansvar och ansvarsbegränsningar
 14. Om du hamnar i tvist med UL
 15. Lagstiftning som påverkar våra villkor

1. När gäller villkoren?

UL:s allmänna köp- och resevillkor gäller när du köper biljetter för UL-trafiken och reser med UL-trafiken.

För vissa typer av biljetter och UL-tjänster gäller särskilda villkor som till exempel när du reser med skolbiljett som bekostas av kommunen. För information om vad som gäller för dig som har skolbiljett, se ul.se/skolkort

De allmänna bestämmelserna för köp- och resevillkoren finns även i vissa lagar och förordningar. De lagar som påverkar villkoren finns i en lista i avsnitt 15. Likväl är det UL som bestämmer vilka regler som gäller i UL-trafiken.

UL har rätt att ändra villkoren utan att meddela det på förhand. De aktuella villkoren finns dock alltid att hitta på ul.se. Om du har köpt en periodbiljett gäller de villkor som gällde vid köpet under hela den köpta biljettens giltighetstid. Särskilda villkor gäller för biljetter köpta via Autogiro. Se avsnitt 8 för ytterligare information.

UL ansvarar för att vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med aktuella dataskyddsregler. Se ul.se/gdpr

Definitioner

UL har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län och är det varumärke som kollektivtrafiken utförs under. Det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten Trafik och samhälle inom Region Uppsala som ansvarar för, upphandlar och utvecklar kollektivtrafiken i Uppsala län. Trafik och samhälle styrs av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

UL-trafiken är det linjenät (inklusive färdmedel, stationer, mm) där UL och företag som anlitats av UL, gör det möjligt att resa med kollektiv persontrafik inom Uppsala län och i vissa angränsande områden.

Trafikpersonal är förare, tågvärdar, trafiktjänstemän och tjänstemän som utför biljettkontroll samt ordningsvakter.

Färdmedel är de fordon som används i kollektivtrafiken, såsom buss och tåg.

2. Trafikutbud, biljetter och priser

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och UL fastställer tillsammans trafikutbud, biljettsortiment och priser på biljetter. Aktuellt trafikutbud, biljettsortiment och priser hittar du alltid på ul.se.

2.1 Du måste ha en giltig biljett

När du reser med UL måste du ha en giltig och aktiverad biljett när du påbörjar din resa, det vill säga vid tågets eller bussens avgångstid eller när du reser in i UL:s biljettområde. Det är bara när försäljning av biljetter erbjuds ombord som det är tillåtet att kliva på färdmedlet utan giltig och aktiverad biljett. Om du byter färdmedel ska sista delresan ha påbörjats innan biljetten slutat gälla. 

Vid resa med biljett till rabatterat pris behöver du kunna styrka din rätt att resa till det rabatterade priset, se mer om resenärskategorier under punkt 2.4.

Vid köp av en biljett för flera personer behöver samtliga resenärer resa tillsammans med den som har biljetten.

2.1.1 Enkelbiljett

Med enkelbiljett menas 75-minutersbiljett, och 75-minutersbiljett till/från Arlanda med buss. Det innefattar även de kombinerade enkelbiljetterna UL + SL (150 minuter) samt UL + X-Trafik (120-240 minuter).
Enkelbiljetten ger rätt till obegränsat antal resor inom biljettens giltighetstid och giltighetsområde.

2.1.2 Periodbiljetter

Periodbiljett är en biljett som ger rätt till obegränsat antal resor inom biljettens giltighetstid och giltighetsområde under en period om minst 24 timmar.

Periodbiljetter för 24 respektive 72 timmar gäller från tidpunkten biljetten aktiveras.

Periodbiljetter för 7, 30, 90 och 365 dagar följer kalenderdagarna och gäller från den dagen biljetten startas till 04.30 natten efter sista giltighetsdagen.

Exempel: Om du startar en 7-dagarsbiljett den 2 januari, gäller den till morgonen 9 januari 04:30. Detta är fallet oavsett vilken tidpunkt du startar biljetten 2 januari.

2.1.3 Resor till vården

Om du är skriven i Uppsala län och blir kallad till ett besök i vården eller Folktandvården inom Region Uppsala kan du ha rätt till en fri 24-timmarsbiljett. Biljetten gäller inom UL:s trafikområde på UL:s bussar, SL-pendeln och Mälartåg.

UL ansvarar inte för de fall du inte fått någon värdekod från vårdens bokningssystem.

Se ul.se/sjukresa för ytterligare information.

2.2 Biljettgiltighet efter pris- och/eller zonjustering

För biljett köpt före prisjusteringsdatumet gäller det tidigare priset, förutsatt att den köpta biljettens startdatum är inom 60 dagar från köpet. Biljetten gäller sedan giltighetstiden ut.

2.3 Resor över länsgräns och resor med andra än UL

Delar av UL-trafiken passerar gränsen mellan Uppsala län och Stockholms län samt Gävleborgs län, Västmanlands och Södermanlands län. För att resa till och från de angränsande länen gäller i vissa fall särskilda regler och biljetter. Detta eftersom UL har avtal om biljettsamverkan med andra transportörer såsom SL, X-trafik och Mälartåg. För ytterligare information, vänligen se ul.se/reseinfo/resor-over-lansgrans.

2.4 Resenärskategorier

Biljetterna i UL:s biljettsortiment finns i två prisnivåer: vuxenpris och rabatterat pris.

Vuxenpris gäller för dig som är från 20 år till och med 64 år och som inte tillhör någon av de resenärskategorier som beskrivs nedan.

Rätten att resa till rabatterat pris gäller följande resenärskategorier:
Ungdom: från 7 år till och med 19 år, samt du som fyller 20 år under biljettens giltighetstid.

Student: du som studerar minst 75%. På begäran av trafikpersonal ska du kunna uppvisa fotolegitimation tillsammans med giltig fysisk eller digital studentlegitimation från Mecenat, STUK eller WeStudent. Studentlegitimationen måste innehålla SL:s logotyp för att vara giltig för resa med rabatterad biljett. 

Pensionär: från 65 år och äldre, eller du som har Pensionsmyndighetens pensionärsintyg. På begäran av trafikpersonal ska intyget kunna uppvisas tillsammans med legitimation.

Förmånstagare: du som har Försäkringskassans intyg för förmånstagare. På begäran av trafikpersonal ska intyget kunna uppvisas tillsammans med legitimation.

Barn under 7 år reser alltid utan kostnad i sällskap med dig som har giltig biljett. Barn under 7 år får av säkerhetsskäl inte resa själva i ordinarie linjetrafik (detta gäller inte resor kopplat till och från skolverksamhet).

2.4.1 Särskilda regler under helger

Under veckoslut och vissa storhelger gäller helgrabatt. Då får du som har fyllt 18 år och reser med en giltig UL-biljett ta med dig upp till sex (6) barn från och med 7 år till och med 11 år utan kostnad inom UL-trafiken.

Helg Från Till
Veckoslut fredag 12.00 söndag 24.00
Påsk (mars/april) torsdag 00.00 måndag 24.00
Valborg 30 april 00.00 1 maj 24.00
Kristi himmelsfärd (maj) onsdag 00.00 söndag 24.00
Nationaldagen 5 juni 00.00 6 juni 24.00
Midsommar (juni) torsdag 12.00 söndag 24.00
Alla helgons dag (nov.) fredag 00.00 söndag 24.00
Jul/Nyår 23 december 00.00 6 januari 24.00

Tabellen ovan: Dagar då du som har fyllt 18 år och reser med en giltig biljett får ta med dig upp till sex (6) barn från och med 7 år till och med 11 år utan kostnad.

2.5 Särskilda villkor när du köper biljett i UL-appen

2.5.1 Köpa biljett

a. Du kan endast genomföra köp efter att ett mobilnummer har registrerats i appen. För detta måste du kunna ta emot SMS. Observera att vissa utländska mobiltelefoner inte kan installera UL-appen om appen inte finns tillgänglig i det specifika landets appbutik.

b. Du kan registrera samma mobilnummer i en annan mobiltelefon max 1 gång per 12 timmar. 

c. Att köpa och/eller aktivera en biljett kräver att du har en fungerande internetuppkoppling.

d. Vid köp av vissa biljetter kan du välja om biljetten ska aktiveras direkt eller aktiveras vid ett senare tillfälle inom 60 dagar. Biljetten måste aktiveras innan resan påbörjas, se mer under punkt 2.1. En aktiverad biljett kan inte inaktiveras.

e. Din mobiltelefon behöver vara inställd med korrekta tid- och datuminställningar för att appen ska fungera som den ska.

f. Köpet görs via betalkort (Visa och Mastercard) eller Swish direkt i appen och verifieras med BankID. För transaktionen och betalningsförmedling gäller i förekommande fall betaltjänstleverantörens avtalsvillkor.

g. UL kan inte garantera att UL-appen stödjer alla tidigare versioner av operativsystem. Se din appbutik för vilket operativsystem som appen stödjer.

h. Biljetterna är kopplade till ditt mobilnummer och finns kvar om du skulle avinstallera appen och installera den igen med samma mobilnummer, alternativt om du installerar appen i en annan mobil.

i. Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller SMS vid registrering och användning av UL-appen.

j. Biljetterna i appen är inte personliga. UL kan därför inte ta ansvar om annan person än du kommer åt ditt resesaldo eller biljetterna i din app.

2.5.2 Reskassa i UL-appen

Reskassa i UL-appen är helt separat från reskassa på UL-kort. Reskassa kan inte flyttas mellan app och UL-kort. 

2.5.3 Skicka biljett till annan

Du har möjlighet att skicka biljetter som du köpt i UL-appen.

a. UL-biljetter går endast att skicka till ett annat mobilnummer som är, eller har varit, registrerat i UL-appen. Mottagaren får ett SMS om att biljetten finns i appen.

b. Enkelbiljetter kan endast skickas innan de aktiverats.

c. Periodbiljetter kan skickas både innan och efter att de aktiverats.

d. En biljett kan skickas max 1 gång per 12 timmar. 

e. En biljett som har skickats tillhör mottagaren och kan endast återfås om mottagaren väljer att skicka tillbaka den. Det är ditt ansvar att biljetten skickas till rätt mobilnummer. 

f. Följande biljetter kan inte skickas: 

 • Sjukresebiljett

2.5.4 UL:s ansvar för UL-appen

a. UL garanterar inte att du alltid kan använda UL-appen. När det förekommer störningar som ligger inom UL:s kontroll, står UL för eventuella merkostnader i samband med din resa, som till exempel att du behövt köpa en ny biljett för att fullfölja din resa. UL ansvarar inte för störningar som ligger utanför UL:s kontroll, som till exempel dålig mobiltäckning eller internetuppkoppling.

b. UL tillhandahåller UL-appen utan att ta ut någon avgift från dig. Du kan därför inte göra andra anspråk eller påföljder mot UL än de som uttryckligen anges i dessa villkor.

2.5.5 Spärr av tjänster

UL förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra dig som kund och/eller aktuellt mobilnummer från att använda UL-appen helt eller delvis vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om UL utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att det är nödvändigt för att skydda UL:s, kunds eller andra parters intressen. Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, falska köp eller falskt angivna uppgifter. Missbruk rapporteras till Polis- och/eller Åklagarmyndigheten. 

2.5.6 Användarlicens

a. Du får endast använda UL-appen för de ändamål som den är avsedd för.

b. Du får inte upplåta, överlåta, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information utöver vad som uttryckligen framgår av dessa villkor.

2.5.7 Ändringar och avtalstid

a. Villkoren gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med UL med omedelbar verkan, enklast genom att avinstallera UL-appen. Se avsnitt 6 för vad som gäller vid återköp av biljetter.

b. UL behöver kunna uppdatera appen, vilket kan leda till att resenärer med äldre operativsystem inte längre kan använda appen. Vid sådana fall finns möjlighet att återköpa biljetter och reskassa.

c. UL-appen tillhandahålls tillsvidare. UL förbehåller sig rätten att inte längre tillhandahålla UL-appen liksom viss tjänst däri. Om UL-appen inte längre tillhandahålls kommer det eventuella innestående värdet som finns i appen att kunna återlösas eller flyttas till annan UL-app eller UL-kort.

3. Biljettkontroll och tilläggsavgift

Det genomförs kontinuerligt biljettkontroller i UL-trafiken. Det är ditt ansvar att ha en giltig och aktiv biljett när resan påbörjas, samt att när som helst under resan kunna uppvisa biljetten på begäran av trafikpersonal. Läs mer om giltiga biljetter och resenärskategorier under punkt 2.

3.1 Om du reser med digital biljett

Om du reser med en digital biljett, exempelvis en biljett köpt i UL-appen, är du skyldig att visa upp biljetten i den mobiltelefon som biljetten finns på. Du ansvarar själv för att mobiltelefonen som biljetten finns på är laddad samt att biljetten kan uppvisas vid en biljettkontroll.

3.2 Vad som händer om du inte kan visa upp en giltig biljett

a. Om du inte uppvisar en giltig biljett vid biljettkontroll riskerar du att få en tilläggsavgift på 1500 kr. Med tilläggsavgiften har du rätt att resa till din slutstation inom UL:s biljettområde på den avgång som tilläggsavgiften är utfärdad på (gäller SL-pendeln samt Region- och Stadsbusstrafiken). Är tilläggsavgiften utfärdad på Mälartåg har du rätt att resa till tågets slutstation, även om den ligger utanför UL:s biljettområde.

b. Om du vill bestrida tilläggsavgiften kan detta göras skriftligen eller via formulär på ul.se inom 10 dagar från kontrolltillfället.

c. Tilläggsavgiften innehåller samtliga betalningsuppgifter, du kommer inte att få någon separat faktura. Betalas inte tilläggsavgiften kommer ärendet efter förfallodagen att överlämnas till ett inkassoföretag för vidare hantering. Då utgår lagstadgad påminnelseavgift, inkassoavgift och ränta enligt räntelagens bestämmelser.

d. Om du missbrukar din biljett kan det, förutom tilläggsavgift, leda till att du blir av med din biljett eller UL-kort.

Reglerna för UL:s rättighet att ta ut tilläggsavgift finns i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

4. Du kan få ersättning vid försening

a. Om det finns risk att du blir försenad eller om du drabbas av en försening när du reser med UL kan du ha rätt till ersättning för skäliga kostnader för resa med annan transport eller prisavdrag på din UL-biljett.

b. En resa är försenad om du kommer fram till din slutdestination vid en senare tidpunkt än vad som anges i tidtabellen.

c. Vid planerade ändringar i trafiken eller trafikstörningar betalar UL inte ut ersättning, förutsatt att UL har informerat om ändringen senast tre (3) dygn före störningen.

d. UL:s ansvar för förseningar, inställda resor och följder av dessa begränsar sig till vad som anges här. UL ersätter alltså inte några andra kostnader eller skador än vad som redovisas i avsnitt 4.

Reglerna om vad du kan få ersättning för när du reser finns i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

4.1 Du kan få ersättning för kostnader för annan transport

Om du har anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad har du rätt till ersättning för skäliga kostnader som du har haft för annan transport för att nå resans slutdestination, t.ex. taxi, egen bil eller resa med annan transportör. Vi ersätter ej resa med tjänstebil eller förmånsbil.

Det finns ett högsta belopp som UL betalar ut per förseningstillfälle. Beloppet är 2,5% av det prisbasbelopp som gäller året som resan skulle ha avslutats. Det exakta beloppet finner du på ul.se. Du kan endast få ersättning för transportkostnaden, UL ersätter inte dricks eller andra följdkostnader. Aktuellt prisbasbelopp finns att hitta på till exempel Skatteverkets hemsida.

Reglerna om prisbasbeloppet finns i socialförsäkringsbalken 2 kap. 7 §.

4.1.1 Ersättning för resor med egen bil ges enligt regelverket för milersättning

När du väljer att resa med egen bil för att nå slutdestinationen gäller samma regler som under avsnitt 4.1, samt att du behöver ange nedan information (a-d) i din ansökan.

a. Du behöver förklara varför resa med egen bil var det bästa alternativet

b. Du behöver redogöra för vilken bil som använts (registreringsnummer)

c. Du behöver redogöra exakt körsträcka (vilken väg som togs, samt hur många kilometer som kördes)

d. Du behöver redogöra för exakt körtid (när startades bilen och när kom du fram till din slutdestination)

Det är endast du som äger bilen som kan begära och få ersättning, oavsett om ni är flera som rest i bilen. Endast milersättning kan betalas ut, alltså inga andra relaterade kostnader som till exempel parkeringsavgift. Det högsta belopp som UL betalar ut vid resa med egen bil och per förseningstillfälle är samma som anges i avsnitt 4.1.

Ersättning för resa med egen bil baseras på Skatteverkets uträkning för ”Ersättning av bilresor i tjänsten”. Ersättningsnivån är reglerad i Inkomstskattelagen kap 12 §5.

4.2 Du kan få återbetalning för köpt biljett

För att ha rätt till återbetalning behöver du ha köpt en biljett. Om din resa är mer än 20 minuter försenad och om du inte begär ersättning för annan transport enligt avsnitt 4.1, har du rätt att få tillbaka en del av det som du betalat för biljetten.

4.2.1 Återbetalning för köpt enkelbiljett

Försening Återbetald andel
20 minuter 50%
40 minuter eller mer 75%
mer än 60 minuter 100%

Tabellen ovan: Återbetald andel av din biljett givet hur stor förseningen är

4.2.2 Återbetalning för köpt periodbiljett

Om du använder en periodbiljett baseras återbetalningen på priset för biljetten delat med det antal resor en genomsnittlig resenär gör under biljettens giltighetstid. Aktuellt ersättningsbelopp publiceras på ul.se.

4.3 Ansöka om ersättning vid försening

a. Du som vill ansöka om ersättning kan göra det digitalt på ul.se, via blankett, eller på UL Center på Uppsala Centralstation. När du begär ersättning för kostnader för annan transport enligt avsnitt 4.1, ska kvitto eller kvittokopia bifogas. UL har rätt att begära in kopia på kontoutdrag eller liknande för att kunna styrka utlägget.

b. Om det inte finns särskilda omständigheter ska ansökan om ersättning ske inom två månader.

c. Om du inte är nöjd med UL:s bedömning av ersättningskravet kan du begära omprövning. Du behöver skicka in begäran om omprövning till UL inom tre veckor från det att UL gett besked i ersättningsärendet.

Reglerna om när rätten att klaga upphör finns i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

4.4 Resor utom UL-trafiken och resor med UL-trafiken med kombinerade biljetter

a. För resor över länsgränsen med SL-trafiken gäller SL:s ersättningsansvar, se SL:s hemsida. För resor med SL-trafiken mellan Arlanda och Uppsala eller inom Uppsala län gäller UL:s ersättningsansvar enligt avsnitt 4.1. UL ansvarar för ersättning enligt avsnitt 4.1 till slutdestinationer som UL-biljetten gäller till.

b. Vid förseningar på lokala resor utanför Uppsala län (d.v.s. resor som inte är en del av UL-trafiken) har UL inget ersättningsansvar. Inte heller vid bruten anslutning till eller från UL trafiken. Detta räknas som en följdförsening.

c. På ul.se finns ytterligare information om vart du kan vända dig för att söka ersättning i de fall UL inte är ansvarig.

4.5 Passageavgiften på Arlanda

a. För att resa till/från Arlanda C/Sky City behöver du som har fyllt 18 år betala en särskild passageavgift. Passageavgiften räknas inte som en biljett, då avgiften tas ut av A-train. Förseningsersättning baseras endast på biljettpriset vilket innebär att passageavgiften inte ingår.

b. Om du inte kunnat nyttja passageavgiften på din UL-enkelbiljett till följd av störningar i kollektivtrafiken och inte har haft utlägg för annan resa, eller om passageavgiften är ett utlägg du fått för att bussen till Arlanda varit inställd, återbetalar UL passageavgiften.

5. Förlustgaranti för biljett och reskassa

Förlustgaranti innebär att det finns möjlighet att få tillbaka biljetter och reskassa om du skulle förlora ditt UL-kort. Förlustgarantin är kopplad till dig som registrerat kortet på ul.se under Mitt UL-kort. Du måste vara minst 16 år för att skapa ett Mitt UL-konto och nyttja förlustgarantin.

För att göra en förlustanmälan går du in på Mitt UL-kort på ul.se. Viktigt att tänka på är att du måste ha spärrat ditt registrerade UL-kort innan du kan ansöka om ett nytt kort, samt att din adress på Mitt UL-kort är uppdaterad då det är denna adress ditt nya kort kommer att skickas till. Ersättningskort skickas normalt inom fem (5) arbetsdagar från det att förlustanmälan inkommit till UL. Ersättningskortet innehåller samma biljett eller laddat belopp för reskassa som det förlorade kortet innehöll när det spärrades.

5.1 Begränsningar i förlustgarantin

a. UL-kortet måste ha varit registrerat på ditt Mitt UL-kort innan förlusten.

b. UL ersätter dig inte för giltighetstiden på biljetten från det att du förlustanmält ditt kort till dess att du fått ditt ersättningskort.

c. Förlustgarantin gäller endast om kortet innehåller minst 50 kr i reskassa eller har minst fem (5) dagar kvar på periodbiljetten.

d. UL ersätter inte de eventuella kostnader som du har för annan biljett eller annat färdmedel under tiden från det att du gjort förlustanmälan och fram till att du fått ett ersättningskort.

e. UL ersätter inte heller kostnader eller skada som eventuellt uppkommer till följd av förlusten.

5.2 Förlustgaranti för biljetter och reskassa i UL-appen

Om du byter mobiltelefon kan du registrera samma mobilnummer i UL-appen på en annan mobiltelefon och på så sätt återfå din reskassa och dina biljetter. Observera dock att UL inte kan hjälpa till om du bytt mobilnummer.
Förlustgarantin gäller inte om du skickat din biljett i appen till annan användare.

5.3 Förlustgaranti för Företagskort

Företagskort År och Företagskort Flex omfattas automatiskt av förlustgaranti. Förlustanmälan görs via webbformulär på ul.se/foretag eller via mail till foretag@ul.se.

5.4 Förlustgaranti för Skolbiljett

För dig som har skolbiljett gäller särskilda villkor. Se ul.se/skolkort för ytterligare information.

6. Återköp av biljetter och reskassa

6.1 Återköp av biljetter

Återbetalning sker till samma betalmedel som köpet genomfördes med. Vid vissa återköp kan du behöva styrka din identitet med legitimation eller liknande.

6.1.1 Enkelbiljetter

Oaktiverad enkelbiljett kan återköpas inom 60 dagar från köptillfället.

Aktiverad/påbörjad enkelbiljett återköps inte. 

6.1.2 Periodbiljetter

a. Oaktiverad periodbiljett kan återköpas inom 60 dagar från köptillfället mot uppvisande av kvitto, kontoutdrag eller motsvarande för köpet.  

b. Aktiverad/påbörjad periodbiljett med giltighet upp till och med 30 dagar återköps inte.

c. Aktiverad/påbörjad periodbiljett med längre giltighet än 30 dagar kan återköpas mot uppvisande av kvitto, kontoutdrag eller motsvarande för köpet. 

Enligt UL:s uträkning görs i genomsnitt två resor per dag för periodbiljetter. För att beräkna värdet som finns kvar på din påbörjade biljett görs en avräkning enligt följande uträkning. Priset på periodbiljetten delat med antal dagar som periodbiljetten avser, multiplicerat med två, multiplicerat med antal påbörjade dagar. Observera att värdet på biljetten vid återköp och försening skiljer sig åt.

Se nedan räkneexempel där priset för en 90-dagars periodbiljett är lika med X.

Periodbiljettens kvarvarande värde: X - (X/90*2*antal påbörjade dagar)

En periodbiljett kan inte nedgraderas, men kan uppgraderas till en dyrare variant. Detta kan göras på UL Center på Uppsala Centralstation. En avräkning sker efter antal påbörjade dagar.

6.1.3 Reskassa

Reskassa på belopp från 75 kr eller mer kan återlösas från UL:s app och UL-kort. För återlösen av reskassa i appen, ta kontakt med UL Kundtjänst. För återlösen av fysiska UL-kort, besök UL Center på Uppsala Centralstation eller skicka in kortet till UL med kontonummer och kontaktuppgifter och ange att du vill ha reskassan återlöst.

6.2 Du kan få lämna tillbaka din periodbiljett vid stora trafikändringar

Om UL gör stora ändringar i trafikutbudet kan du ha rätt att lämna tillbaka din periodbiljett, förutsatt att ändringarna är av stor betydelse för dig samt att du inte kunnat förutse ändringarna.

Om du vill lämna tillbaka en periodbiljett ska du kontakta UL:s kundtjänst och berätta varför trafikändringen gör att periodbiljetten inte längre är användbar för dig. Du kan göra detta skriftligen till UL eller hos UL Center på Uppsala Centralstation.

När du lämnar tillbaka en periodbiljett har du rätt att få tillbaka den delen av biljettpriset som avser tiden efter att UL tog emot ditt meddelande om att du ville lämna tillbaka biljetten, alternativt det fysiska UL-kortet. Återbetalningsbeloppet baseras på priset för periodbiljetten delat med det antal dagar som periodbiljetten gäller.

Reglerna för när du har rätt att lämna tillbaka din periodbiljett finns i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

7. Ledsagning

Du kan endast få ledsagning till och från tåg.

Ledsagning till eller från Mälartåg på stationer med ledsagning bokas via Mälartåg kundservice. Kontaktuppgifter och öppettider för Mälartåg kundservice finns på Mälartågs hemsida.

Ledsagare och rampservice till eller från SL-pendeln på stationer med ledsagning måste beställas i förväg genom SL:s kundtjänst. Läs mer på SL:s hemsida.

8. Autogiro

Autogiro är ett löpande avtal mellan UL och dig avseende betalning och användning av autogiro.

8.1 Vem kan betala med autogiro?

Från och med 2023-12-15 är det inte längre möjligt att tecka autogiro hos UL. Detta på grund av att UL under 2024 kommer att avveckla autogiro som betalsätt för UL-biljetter. Kunder med befintligt autogiro som startats innan 2023-12-15 har möjlighet att behålla autogiro som betalsätt för sin biljett som längst till och med december 2024.

8.1.1 Förlustgaranti

Biljett som betalas via autogiro omfattas automatiskt av förlustgaranti. Förlustanmälan görs via kontakt med UL Kundtjänst.

8.2 Ditt ansvar när du betalar med autogiro

Du som Autogirokund behöver informera UL vid byte av namn, adress eller bankkonto. Särskild blankett och webbformulär finns att hitta på ul.se/autogiro-andring.

8.3 UL:s ansvar

UL reserverar sig för eventuella prisjusteringar under pågående autogiroperiod. UL reserverar sig för att i skälig omfattning ändra dessa villkor. Sker en prisjustering kommer du att betala det nya priset.

8.4 Betalning

a. Du betalar aktuellt pris i 10 månader och får var 11:e och 12:e månad utan kostnad. Du som har Pensionärsbiljett har inga månader utan kostnad, på pensionärsbiljett gäller betalning varje månad.

b. Du betalar månadsvis i förskott genom en automatisk dragning från ditt bankkonto. Betalning sker den 27:e varje månad (eller nästföljande bankdag) och avser betalning för nästkommande månad. Om det inte finns tillräckligt stort belopp vid första uttagsförsöket görs ytterligare tre (3) uttagsförsök under de kommande bankdagarna.

c. Kan inte pengar dras från kontot skickas en påminnelsefaktura till dig för manuell inbetalning av aktuellt belopp. Om UL inte fått betalningen inom utsatt tid avslutas autogirot och biljetten spärras från nästkommande månad. Om en påminnelsefaktura behöver skickas fyra (4) gånger under en 12-månadersperiod från och med startmånad så sägs autogirot upp och din biljett spärras.

8.5 Avsluta eller förnya autogiro

Du som vill avsluta ditt autogiro måste meddela UL detta före den 15:e i månaden innan, eller makulera ditt medgivande hos banken innan beloppet för den aktuella månaden är draget. Därmed är också möjligheten att få två månader utan kostnad förbrukad. Du kan inte göra uppehåll eller frysa ditt autogiro.

UL har rätt att säga upp autogirot om du bryter mot UL:s villkor.

8.6 Övrigt

Återbetalning görs endast i samband med att biljetten sägs upp på grund av dödsfall eller vid särskilda omständigheter. Biljetten får inte ha använts under perioden. Återbetalning kan endast göras för hela månader som återbetalningen avser.

9. Faktura – Företag

Definitioner: Produkt avser periodbiljett, reskassa, värdekod, förköpsbiljetter och Företagskort Flex. Beställare avser dig som kund (juridisk person) som beställer produkter ur UL:s företagssortiment.

9.1 Beställning och betalning

a. UL förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning för att säkerställa beställarens kreditvärdighet.

b. UL fakturerar dig för beställda produkter enligt gällande överenskomna priser, specificerade på fakturan, med en betalningstid om 30 dagar efter faktureringsdatum. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt svensk lag.

c. Köp gjorda med Företagskort Flex faktureras månadsvis.

d. För biljett som beställs före en pris-, zon eller biljettjustering gäller det tidigare priset, förutsatt att biljetten har ett startdatum inom 60 dagar från justeringen.

9.2 Leverans

a. UL skickar beställningen till ditt företags leveransadress inom fem (5) arbetsdagar efter beställningen inkommit till UL, eller så snart det går om startdatumet är längre fram i tiden. Postens leveranstid tillkommer utöver detta.

b. Produkter beställda av dig som företagskund som tillhör Region Uppsala eller Uppsala kommun skickas med intern region- respektive kommunpost. UL ansvarar inte för, och ersätter inte, beställningar som förloras efter att de skickats med intern post.

c. Beställda produkter kan hämtas ut hos UL om du valt det som leveranssätt i beställningen.

9.3 Giltighet för värdekoder

a. Värdekoder kan lösas in i UL-appen inom 6 månader från leveransdatum, därefter blir värdekoderna ogiltiga och kan inte längre användas.

b. Vid inlösen i UL-appen skapas en biljett med den giltighet som beställaren valt i beställningen. Biljetten startas omedelbart när värdekoden löses in i UL-appen.

9.4 Giltighet för förköpsbiljetter

a. För att förköpsbiljetten ska vara giltig vid resa måste samtliga fält på biljetten vara ifylld med bläck/beständig penna innan resan påbörjas. Uppgifter som är helt eller delvis ifyllda på biljetten kan inte ändras i efterhand.

b. Förköpsbiljetter kan användas till och med 2024-01-21. 

9.5 Ångerrätt och återlösen

a. Du har ingen ångerrätt när du köper produkter från UL. Detta då lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) inte gäller transporter.

b. UL-kort laddade med reskassa kan återlösas enligt de regler som beskrivs i avsnitt 6.1.3. Om återlösen av UL-kort med reskassa ska ske via kreditfaktura behöver du kontakta foretag@ul.se för mer information.

c. UL ansvarar inte för, och ersätter inte, påladdning av reskassa på ett av företagskunden felaktigt angivet kortnummer.

9.6 Missbruk

Vid missbruk förbehåller sig UL rätten att spärra dig från vidare köp från UL:s företagssortiment. Produkter beställda från UL:s företagssortiment får inte säljas vidare.

10. Faktura – Privatperson

10.1 Beställning och betalning

a. UL förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning för att säkerställa din kreditvärdighet.

b. UL fakturerar dig för beställda biljetter enligt gällande överenskomna priser, specificerade i fakturaunderlag, med en betalningstid om 30 dagar efter faktureringsdatum. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt svensk lag.

c. För biljett som beställs före en pris-, zon eller biljettjustering gäller det tidigare priset, förutsatt att biljetten har ett startdatum inom 60 dagar från justeringen.

10.1.1 Förlustgaranti

Vid beställning blir du registrerad i UL:s kundregister. Biljetter som beställs mot faktura har därmed automatisk förlustgaranti och du kan anmäla din biljett som förlorad och få en ny genom att kontakta UL:s kundtjänst.

10.2 Leverans

Vi skickar beställda biljetter till din folkbokföringsadress senast fem (5) arbetsdagar efter beställningen inkommit till UL, eller så snart det går om startdatumet är längre fram i tiden. Tänk på att postens leveranstid tillkommer utöver detta. Om leveransen inte överensstämmer med din beställning, eller om leveransen uteblir, ber vi dig att kontakta UL:s kundtjänst.

10.3 Missbruk

UL förbehåller sig rätten att spärra dig från vidare användning av beställning mot faktura om tjänsten missbrukas.

11. Ordnings- och säkerhetsregler

Du som reser med UL är skyldig att följa UL:s bestämmelser och resevillkor. Du är även skyldig att följa bestämmelserna i ordningslagen (buss), järnvägslagen (tåg) och annan relevant lagstiftning.

Regler som gäller ombord på Mälartåg specificeras på Mälartågs hemsida.

Regler som gäller ombord på SL-pendeln specificeras på SL:s hemsida.

Alla som reser med UL-trafiken är skyldiga att följa tillsägelser i säkerhets- och ordningsfrågor som lämnas av trafikpersonal. Om du inte följer reglerna riskerar du att bli avvisad. För allas trivsel och säkerhet gäller följande:

11.1 Spårområden, färdmedel och utrustning

a. Du får inte beträda färdmedlets utsida eller vidröra manöver- och signalanordningar eller liknande anordningar.

b. Du får inte ligga ned i sittmöbler eller ligga eller sitta på golvet.

c. Du får inte använda utrustning i UL-trafiken på ett felaktigt sätt, så att färdmedel skadas.

11.2 Musik och störande uppträdande

a. Du får inte röka på perronger och vid busshållplatser. Sedan 1 juli 2019 är det förbjudet enligt lag. Detta gäller även e-cigaretter. Rökförbudet gäller även ombord på UL:s färdmedel.

b. Du får inte skräpa ner, tillaga mat eller dricka alkoholhaltiga drycker.

c. Du får inte förtära mat och dryck som riskerar att väcka obehag hos andra ombord. Gäller mat och dryck som avger dofter.

d. Du får inte ofreda annan person eller på annat sätt uppträda störande.

e. Du får inte framföra musik utan UL:s skriftliga tillstånd.

f. Du får inte spela musik eller media utan hörlurar eller så att medpassagerare kan störas av ljudet.

g. Du får inte applicera starkt doftande produkter såsom parfym, hårspray, nagellack mm.

h. Du får inte uppträda på ett sådant sätt att du riskerar att äventyra säkerheten eller störa ordningen i trafiken.

11.3 Skateboard, inlines, pulka och barnvagn

a. Du får inte åka skateboard, inlines eller motsvarande.

b. Du får inte ta med el-fordon som inte kan förankras på ett säkert sätt. För mer information se ul.se.

c. Pulka och snowracer går bra att ta med i mån av plats.

d. Barnvagn får tas med utan extra kostnad i mån av plats. Dörrmåtten på våra bussar varierar mellan 90 och 120 cm. UL kan inte garantera att större vagnar, t.ex. tvillingvagnar, kan tas med på alla bussar.

11.4 Cyklar

Barncykel utan kedja får alltid tas med.

11.4.1 Stadsbussar

På Stadsbussarna får barncykel utan kedja tas med. Inga övriga cyklar.

11.4.2 Regionbussar

Cykel får tas med på regionbussarna, utom på linje 110, 111, 115 och SL:s bussar (linje 579, 593 och 677). Cykel tas med i mån av plats, det finns plats för 1-2 cyklar på varje buss. Cykeln förvaras i ställ på utsidan eller i bagageutrymme och får inte väga mer än 25 kg. Detta gäller även på skolbusstrafik.

11.4.3 Mälartåg

Cykel får tas med utan kostnad året runt, men med vissa begränsningar. Fullständiga villkor för cykel på Mälartåg finns på Mälartågs hemsida.

11.4.4 SL-pendeln

För pendeltågstrafiken med SL gäller SL:s regler för cykel ombord på hela sträckan till och från Uppsala. Cykel får tas med utan kostnad, dock inte i rusningstid måndag – fredag mellan klockan 6.00 och 9.00 samt mellan klockan 15.00 och 18.00. Cykel är dock inte tillåten att ta med till/från Arlanda C, Odenplan och Stockholm City.

11.5 Bagage och farliga föremål

a. Det är alltid föraren av färdmedlet som avgör om ditt gods får följa med eller ej då föraren är ansvarig för säkerheten ombord.

b. Du får inte ta med skrymmande bagage eller bagage/andra föremål som kan medföra fara för säkerheten eller orsaka andra obehag.

c. Du får inte lämna bagage och andra tillhörigheter utan uppsikt. Kvarlämnade tillhörigheter kan komma att omhändertas. Bagage och andra tillhörigheter ska under hela resan förvaras på golvet, under stol, i särskilt ordnat bagageutrymme eller i ditt knä och i övrigt hanteras utan olägenhet för andra resenärer eller trafikpersonal inom UL- trafiken och utan att riskera säkerheten.

11.6 Djur i UL-trafiken

a. Du får ta med hundar utan kostnad. 

b. Ledarhundar för synskadade får tas med utan kostnad.

c. Djur ska hållas kopplade eller förvaras i väska eller bur. De ska även hållas under uppsikt.

d. Djur får bara vistas i den bakre delen av bussen av hänsyn till allergiker (gäller inte ledarhund).

e. Du får ta med högst två djur såvida inte djuren sitter i väska eller bur. Gäller ej hundar.

f. Du får inte ta med hund i den anropsstyrda trafiken. Undantaget är ledarhundar.

11.7 Försäljning, skrifter och affischer

a. Du får inte sälja eller dela ut tryckta skrifter utan UL:s skriftliga tillstånd ombord på UL:s trafik.

b. Du får inte sätta upp affischer eller liknande utan UL:s skriftliga tillstånd.

12. Du ansvarar själv för dina saker

Du ansvarar själv för det som du tar med dig ombord samt för skador som sakerna orsakar UL:s eller andras egendom, personal eller annan resenär. Om UL blir ersättningsskyldig mot en annan resenär, eller så kallad tredje man, för en skada som orsakats av något som du tagit med dig, så ska du stå för kostnaden.

12.1 Hittegods

Saker som du hittar i UL-trafiken ska överlämnas till trafikpersonalen. Du får ingen ersättning för hittegods som du lämnar in till förare eller hittegodsavdelningen. Föremål återlämnas till resenär mot beskrivning och kvittering. UL ansvarar inte för skador eller stöld av saker som glömts kvar ombord på vår trafik.

13. UL:s ansvar och ansvarsbegränsningar

UL:s ansvar för försening, inställda resor och följderna av dessa är begränsad till vad som anges i avsnitt 4.

Ansvar för personskada och viss sakskada som uppkommer i UL-trafiken regleras i järnvägstrafiklagen och trafikskadelagen.

Utöver vad som anges ovan är UL:s skadeståndsansvar begränsat till skador som UL orsakat genom vårdslöshet. UL:s skadeståndsansvar omfattar inte ersättning för indirekt skada eller indirekt förlust såvida inte UL orsakat sådan förlust eller skada genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

14. Om du hamnar i tvist med UL

Om du är missnöjd med UL:s agerande eller har krav mot UL rekommenderas du att i första hand vända dig till UL:s kundtjänst.

Om UL och du inte är överens kan du ha rätt att få tvisten prövad genom alternativ tvistelösning eller genom att vända dig till allmän domstol.

UL åtar sig att medverka i tvistelösning med resenärer som har krav i egenskap av privatperson enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm arn.se

15. Lagstiftning som påverkar våra villkor

De här lagarna påverkar UL:s allmänna köp- och resevillkor. De finns att läsa i sin helhet på till exempel riksdagens hemsida.

 • Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953)
 • Socialförsäkringsbalken (2010:110)
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 • Ordningslagen (1993:1617)
 • Järnvägslagen (2004:519)
 • Lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (2015:671)
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Inkomstskattelagen (1999:1229)
 • Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
 • Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter