Vad tycker du?

Dina synpunkter är den bästa hjälpen för oss att få reda på om någonting inte har fungerat som det borde. Därmed kan vi bli bättre och förbättra upplevelsen av dina resor. Vi tar inte emot GDPR relaterade ärenden likt rätten att bli bortglömd via detta formulär utan hänvisar till kontakt via telefon eller e-post.

Skador och andra incidenter

Har du blivit skadad i samband med resa med vår trafik eller varit med om en allvarlig incident? Kontakta UL kundtjänst på 0771-14 14 14.

Om dina personuppgifter

När du använder detta formulär samlas dina personuppgifter in för att ta hand om dina synpunkter på bästa sätt. De används endast i syfte att ge dig respons på vår hantering av ditt ärende. Vill du veta mer om vår hantering kring personuppgifter, se vår sida om GDPR.

Min synpunkt gäller  UL:s trafik UL:s personal

Linje

* Detta fält är obligatoriskt

Från

* Detta fält är obligatoriskt

Till

* Detta fält är obligatoriskt

Berätta din synpunkt för oss

Beskrivning * (max 2000 tecken)*

* Detta fält är obligatoriskt

Ange datum och tid för ärendet. Om din synpunkt gäller en specifik händelse/resa bör du ange den dag och tid som händelsen inträffade/resan påbörjades vid. Om din synpunkt inte gäller en specifik händelse eller resa kan du fylla i tiden och datumet du skriver in synpunkten på.

Datum

* Ange ett datum i passerad tid.

Tid

* Ange tid i format TT:MM

Vill du att vi kontaktar dig?

Förnamn *

* Detta fält är obligatoriskt

Efternamn *

* Detta fält är obligatoriskt

Adress *

Ange din adress (inkl gatunummer) i fältet. Vi hämtar sedan postnummer och ort utan att du behöver fylla i det.

* En korrekt address har inte valts i listan
* Detta fält är obligatoriskt
* Adress innehåller inte gatunummer eller annan gatubeteckning.
Hittar du inte din adress i listan?

Postnummer *

* Detta fält är obligatoriskt

Stad *

* Detta fält är obligatoriskt

Telefon *

* Detta fält är obligatoriskt

E-post *

* Detta fält är obligatoriskt
* E-postadressen har ett felaktigt format