Sjukresor

När får jag ta egen bil eller taxi?

Du som på grund av medicinska skäl inte kan åka med allmänna kommunikationer eller sjukresebuss kan ta egen bil eller taxi. Behovet styrks av vårdpersonal som skriver ett intyg i patientsystemet. Egenavgiften är 125 kronor enkel resa.

Parkering- och trängselavgifter ersätts mot kvitto om du har rätt tll ersättning för resa med privat bil. Dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vid behov kan du få hjälp med kostnadsfri anslutningstaxi till allmänna kommunikationer. Rådgör med beställningscentralen.

Du kan få åka taxi hem från vården om medicinska skäl finns och behandlande personal godkänt och bokat resan.

Observera
Taxi som beställs på annat nummer än 0771-99 90 00 ersätts inte.

Beställning

Planerat besök
Taxi måste alltid beställas via beställningscentralen på telefon 0771-99 90 00. Beställningscentralen är bemannad dygnet runt alla dagar.

Har du ett planerat vårdbesök beställer du taxi senast dagen innan, tidigast 14 dagar före besöket. Prata alltid med beställningscentralen om resan in till vården.

Akut sjukdom
Vid akut sjukdom kan du beställa taxi via beställningscentralen samma dag.
Spara taxikvitto och vårdkvitto om du sparar till frikort.

Samåkning

Vid resa med taxi/specialfordon är du skyldig att acceptera samåkning med andra resenärer även om samordningen ökar vänte-/restiden. Du måste godta en resa som kan ta dubbelt så lång tid. Ensamåkning av medicinska skäl ska alltid intygas av läkare till sjukreseenheten.

Du betalar alltid en del av resan själv, men reser du mycket har du rätt till frikort. När du betalat 1 500 kronor i egenavgifter får du ett frikort för dina sjukresor under resten av tolvmånadersperioden.

Frikort

Du betalar alltid en del av resan själv, men reser du mycket har du rätt till frikort. När du betalat 1 500 kronor i egenavgifter får du ett frikort för den aktuella tolvmånadersperioden. Två arbetsdagar efter det att du kommit upp i högkostnadsbeloppet 1 500 kr kan vi registrera ditt frikort. Du får inget fysiskt kort utan registreringen görs i beställningscentralen där informationen finns att du inte ska betala din resa. Om du hinner resa och betala egenavgift innan frikortet är registrerat kan du kontakta oss för återbetalning.

Hur får jag frikortet?
Egenavgifter för taxi registreras hos sjukreseenheten och frikort utfärdas automatiskt när högkostnadsbeloppet uppnåtts. Egenavgifter för bil skickar du själv in till sjukreseenheten styrkta med vårdkvitton.

Sjukresor för barn under 18 år i samma familj kan räknas ihop, och du kan ansöka om ett gemensamt frikort för dem hos sjukreseenheten.

Hur fungerar kortet?
Med ett giltigt frikort betalar du ingen egenavgift.