Resor över länsgräns

Mälartåg (Mälardalstrafik)

Du kan resa med Mälartåg på sträckorna Uppsala-Arlanda/Märsta, Uppsala-Gävle eller Uppsala-Sala med en UL-biljett.

Läs mer om Mälartåg

Bussar och tåg mellan Uppsala och Stockholms län

SL-pendeln till/från Stockholms län
För resor med SL-pendeln mellan Uppsala och Stockholms län finns det kombinerade UL+SL-biljetter. Har du redan en UL-biljett behöver du köpa till en SL-biljett, och tvärtom. Kombinerade periodbiljetter UL+SL laddas på ett SL-kort och gäller tillsammans med laddningskvitto.

UL-bussar till/från Stockholms län
På UL:s bussar till och från Stockholms län gäller alla UL:s biljetter. Linjer som detta gäller på är 183, 188, 805, 806, 808 och 857. För lokala resor med UL:s bussar inom Stockholms län gäller även SL:s biljetter laddat på SL-kort med laddningskvitto, biljetter köpta i SL-appen och pappersbiljetter.

SL-bussar till/från Uppsala län
På SL:s bussar till/från Uppsala län gäller SL:s biljetter. Linjer som detta gäller på är 579, 593 och 677. För lokala resor med SL:s bussar inom Uppsala län gäller UL:s biljetter laddat på UL-kort med laddningskvitto, biljetter köpta i UL-appen och pappersbiljetter, dock ej UL:s skolkort.

Linje 677 Norrtälje - Uppsala
På linje 677 gäller SL:s biljetter, UL+SL kombinerade biljetter samt UL:s periodbiljetter (ex. 30-dagars eller 24-timmars) med laddningskvitto för hela sträckan.

Anslutning från linje 677 till 806 Norrtälje - Arlanda
Om du reser från Norrtälje med linje 677 och byter till linje 806 vid Långhundra mot Arlanda, kan du resa med en SL-periodbiljett med laddningskvitto. Samma sak gäller åt andra hållet. Ska du resa med en enkelbiljett behöver du köpa en UL-biljett vid resa med linje 806, och en SL-biljett vid resa med linje 677.

Resor med UL och Mälartåg i Gävleborgs län

För resor med linje 501, 510 och Mälartåg till/från Gävleborgs län gäller alla UL:s biljetter.

X-trafiks biljetter gäller för resa med linjerna 501, 510 och Mälartåg från/till X-trafiks zoner A, B, C, D, E och F till zon F1 (Gävle stad) inom Gävleborgs län. För vidare resa över länsgräns med UL:s bussar och tåg gäller inte delbetalning.

För resor lokalt inom Gävle stad (fram till Järvsta) med UL:s trafik gäller även X-trafiks biljett för endast zon F1.

Resor med UL i Södermanlands län

För resor med linje 876 till/från Södermanlands län gäller alla UL:s biljetter.

Sörmlandstrafikens periodbiljetter gäller för resor på linje 876 inom Södermanlands län fram till hållplats Graneberg. Periodbiljetten valideras i handhållen enhet. Det går ej att betala med Sörmlandstrafikens reskassa ombord på UL:s bussar.

Resor med UL i Västmanlands län

För resor med linje 848 till/från Västmanlands län gäller alla UL:s biljetter.

VL:s länskort och pendlarkort gäller för resor på linje 848 till/från Sala-Kärrbäck.

Movingo

Movingobiljetten köper du i Mälartågs app, läs mer på https://malartag.se/movingo. Movingo är ett samarbete mellan SJ, SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Läs mer om Movingo på https://www.movingo.se/

SJ

SJ Årskort med Resplus
Du som har ett årskort hos SJ har möjlighet att lägga till Samtrafikens Resplustillägg till årskortet. Tillägget ger dig möjlighet att resa med läns- och tätortstrafik i hela Sverige under ett år på de sträckor där Länstrafikbolagens periodkort gäller.