Sjukresor

Bokat vårdbesök?

Om du är skriven i Uppsala län och ska resa till ett besök i vården eller Folktandvården* inom Region Uppsala har du möjlighet att i UL-appen hämta en fri 24-timmarsbiljett som gäller på all UL-trafik inom Uppsala län. Observera att biljetten tidigast kan hämtas 23 timmar innan besöket och gäller för två personer. Observera att på begäran behöver vårdbesöket kunna styrkas i efterhand.

Så här gör du - tidigast dagen innan ditt besök:

  • Ladda ner/öppna UL-appen i din mobiltelefon (Android/iPhone)
  • Öppna menyn "Biljett" i nederkant och klicka på "Köp biljett"
  • Gå in under "Övriga biljetter" och välj "Sjukresa"
  • Knappa in ditt personnummer "ååååmmddxxxx" (12 siffror, utan mellanslag eller bindestreck) eller reservnummer
  • Välj OK
  • I retur får du en vilande 24-timmarsbiljett, som lägger sig under menyn "Biljett". Observera att biljetten tidigast kan hämtas 23-timmar innan besöket.
  • Klockan 00.00 på din besöksdag blir din biljett aktiv, och gäller till 4.30 dagen efter. Vid resa öppnar du UL-appen och din 24-timmarsbiljett, och visar den för föraren/tågvärden.

* Undantag: Privata mottagningar inom tandvården, Kvinnofridsmottagningen, Barnskyddsteamet och vissa privata vårdgivare.