Förseningsersättning

Om du blivit mer än 20 minuter sen till din slutdestination kan du ansöka om förseningsersättning. Lämna din ansökan digitalt här på ul.se, skriv ut och fyll i blanketten och skicka in eller kom in till UL Center i Uppsala. Det är skäligt att du inkommer senast två månader efter händelsen med din ansökan. 

Hur stor blir ersättningen?

Försenad mer än Ersätts med
20 min 50% av biljettpriset
40 min 75% av biljettpriset
60 min 100% av biljettpriset

Rest med en periodbiljett?

Om du rest med en periodbiljett får du ersättning som motsvarar kostnaden för den försenade resan, se följande tabell.

Rest med SL-pendeln eller SL buss över länsgränsen?

SL-pendeln/SL pendeltåg: Om du rest med en kombinerad UL+SL-biljett över länsgränsen ska du ansöka om förseningsersättning hos SL. Har du rest med två separata biljetter för UL och SL så ansöker du hos respektive bolag för biljetterna.

SL buss: Om du rest med en SL buss så gör du din ansökan hos SL.

Har du rest med Mälartåg?

Du ansöker om förseningsersättning hos UL om du rest med Mälartåg på sträckan Uppsala-Sala, Uppsala-Gävle, Uppsala-Knivsta-Arlanda/Märsta med en UL-biljett. För övriga biljetter ansöker du hos Mälartåg.

Rest med X-trafiksbiljett på våra bussar?

Då ska du vända dig till X-Trafik för att ansöka om förseningsersättning. Här kan du läsa mer om deras regler.

Kan jag få ersättning för annat färdsätt?

Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad har du rätt till ersättning för annan transport (till exempel annat tåg eller taxi). Vi ersätter dig då med utlägg upp till 1435 kronor mot att du styrker kostnaden du haft för din resa, med exempelvis kvitto. 

Om du inte har hunnit att lösa en biljett innan du fick reda på störningen kommer vi göra ett avdrag från din ersättning (till exempel SJ-biljett eller taxikostnad), som motsvarar priset av den biljett du skulle betalt i vanliga fall, så att du betalar för den resa du skulle ha gjort.

Om du rest med en kombinerad UL+SL-biljett över länsgränsen ska du ansöka om förseningsersättning hos SL. Har du rest med två separata biljetter ansöker du hos UL om resan startade i vårt län, annars hos SL.

Förseningsersättning gäller inte:

  • Planerade störningar och inställda buss- och tågavgångar som UL informerat om senast tre dagar innan.
  • När du gör byten mellan buss eller tåg som inte presenteras som en anslutning i UL:s reseplanerare.
  • Eventuell dricks till taxichauffören.
  • Följdkostnader, till exempel för ett missat tandläkarbesök, flyg eller en fjärrtågsresa du inte hann med.
  • Flera avgångar efter varandra.
  • Barn eller ledsagare som reser avgiftsfritt.
  • Passageavgiften på Arlanda.

För dig som rest med en UL-biljett utgår vi från lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). Du hittar hela lagen här.

Förseningsersättning/ansökan

Har du rest med en enkelbiljett eller en periodbiljett?

Här ansöker du om förseningsersättning. Observera att du som har rest med taxi eller annat färdmedel behöver ladda ner en blankett här intill.

Ansök om förseningsersättning
förseningsersättning/ansökan

Har du rest med en pappersbiljett eller tagit taxi för att nå ditt resmål?

Ladda ner blanketten och skriv ut. Fyll i och bifoga din biljett/ditt kvitto. Lägg blanketten i ett kuvert och sen på postlådan. Klart! Frimärke behövs inte. 

Ladda ner blanketten