Om UL

Statistik för UL januari-augusti 2023

UL publicerar tre gånger om året statistik för det gånga tertialet. Statistik för antalet resande mäts genom de sensorer som finns ombord på alla bussar och registrerar varje resenär. Övrig statistik hämtas från vår egen trafikrapport och från Kollektivtrafikbarometern där statistik för all kollektivtrafik i landet sammanställs.

Under året byter UL busstidtabell vid tre tillfällen. Nedan redovisas antal turer som körs i stads- och regiontrafiken 2023.

Antal turer/dag Vinter- och hösttidtabell Sommartidtabell
Stadsbusstrafiken i Uppsala 2 600 1 600
Stadsbusstrafiken i Enköping 290 290
Regionbusstrafiken 2 050 1 900
SUMMA turer/dag 4 940 3 790


Under en dag kör UL:s bussleverantörer tillsammans cirka 120 000 km, vilket motsvarar tre varv runt jorden.

Stadsbussarna i Uppsala

Varje dag görs cirka 72 500 resor med stadsbussarna i Uppsala. Linjerna 1, 3, 4, 5 och 7 är de linjer som har flest resenärer. Juni-augusti blir det färre resande i och med sommarlov och att många resande har semester. 

År Månad Antalet resor
2022 Oktober 2 120 300
2022 November 2 158 700
2022 December 2 095 400
2023 Januari 2 155 300
2023 Februari 2 136 700
2023 Mars 2 846 131
2023 April 2 053 700
2023 Maj 2 320 300
2023 Juni 1 972 700
2023 Juli 1 330 200
2023 Augusti 1 665 136

 

Utförd trafik av Gamla Uppsala Buss

Utförd trafik Stadsbussarna Uppsala 2023.png

Stadsbussarna i Enköping

Det nya stadsbusslinjenätet i Enköping infördes i juni 2022. Sedan dess har antalet resande stadigt ökat. Juni-augusti blir det färre resande i och med sommarlov och att många resande har semester.

År Månad Antalet resor
2022 Oktober 45 300
2022 November 49 200
2022 December 49 900
2023 Januari 55 900
2023 Februari 55 600
2023 Mars 66 600
2023 April 55 500
2023 Maj 55 800
2023 Juni 41 300
2023 Juli 30 200
2023 Augusti 43 100

 

Regionbussarna

Regionbusstrafiken består av drygt 200 linjer och varje dag reser cirka 16 000 resenärer med regionbussarna. Linjerna 804 Enköping-Uppsala, 848 Sala-Uppsala, 811 Öregrund-Uppsala, 809 och 102 Knivsta-Uppsala är de bussar som har flest resenärer och står för cirka 40 procent av resandet.

Integrerat i regionbussnätet finns även drygt 120 skolbusslinjer, som kommunerna betalar för, och som är helt anpassade efter skolornas och elevernas behov. Även andra resenärer kan resa med dessa bussar om de har giltig UL-biljett.

Utförd regionbusstrafik av Keolis

Utförd trafik Keolis 2023

Punktlighet

En tur som ankommer till hållplatsen max två minuter för tidigt och avgår max fem minuter för sent betraktas som punktlig i mätningen.

Punktlighet i stadsbusstrafiken i Uppsala

  2023 2022 2021 Mål
Januari 92,32% 95,40% 95,40% 90%
Februari 92,97% 93,12% 95,44% 90%
Mars 91,79% 93,76% 96,88% 90%
April 91,73%     90%
Maj 91,48%     90%
Juni 91,98%     90%
Juli 95,65%     90%
Augusti 94,74%     90%

 

Punktlighet för stadsbusstrafiken i Enköping

  2023 Mål
Januari 93,38% 90%
Februari 92,28% 90%
Mars 92,77% 90%
April 95,07% 90%
Maj 94,30% 90%
Juni 94,95% 90%
Juli 96,20% 90%
Augusti 94,64% 90%

 

Punktlighet för regionbusstrafiken

  2023 Mål
Januari 79,12% 80%
Februari 80,36% 80%
Mars 78,91% 80%
April 82,17% 80%
Maj 82,28% 80%
Juni 83,04% 80%
Juli 85,60% 80%
Augusti 84,28% 80%

 

Upplevd enkelhet hos UL:s resenärer

Under denna rubrik ställs i Kollektivtrafikbarometern frågan om kunden upplever det enkelt att resa med UL-trafiken. Inget specifikt område mäts, utan det är en allmän fråga.

Upplevd enkelhet.png