Om UL

Statistik för UL januari-april 2024

UL publicerar tre gånger om året statistik för det gånga tertialet. Statistik för antalet resande mäts genom de sensorer som finns ombord på alla bussar och registrerar varje resenär. Övrig statistik hämtas från vår egen trafikrapport och från Kollektivtrafikbarometern där statistik för all kollektivtrafik i landet sammanställs.

Under året byter UL busstidtabell vid tre tillfällen. Nedan redovisas antal turer som kördes i stads- och regionbusstrafiken 2023.

Antal turer/dag Vinter- och hösttidtabell Sommartidtabell
Stadsbusstrafiken i Uppsala 2 600 1 600
Stadsbusstrafiken i Enköping 290 290
Regionbusstrafiken 2 050 1 900
Summa turer/dag 4 940 3 790


Under en normal vardag kör UL:s bussleverantörer tillsammans cirka 120 000 km, vilket motsvarar tre varv runt jorden.

Stadsbussarna i Uppsala

Varje dag görs cirka 72 500 resor med stadsbussarna i Uppsala. Linjerna 1, 3, 4, 5 och 7 är de linjer som har flest resenärer. Juni-augusti blir det färre resande i och med sommarlov och att många resande har semester. 

Utförd trafik av Gamla Uppsala Buss

Utförd trafik Stadsbussarna Uppsala 2024.png

År Månad Antalet resor
2023 Januari 2 155 300
2023 Februari 2 136 700
2023 Mars 2 585 500
2023 April 2 053 700
2023 Maj 2 320 300
2023 Juni 1 972 700
2023 Juli 1 267 800
2023 Augusti 1 827 900
2023 September 2 192 100
2023 Oktober 2 486 300
2023 November 2 769 700
2023 December 2 592 900
2024 Januari 2 693 000
2024 Februari 2 672 000
2024 Mars 2 587 000
2024 April 2 698 000

 

Stadsbussarna i Enköping

Det nya stadsbusslinjenätet i Enköping infördes i juni 2022. Sedan dess har antalet resande stadigt ökat. Under juni – augusti blir det naturligt färre resande i och med sommarlov och semestertid.

År Månad Antalet resor
2023 Januari 55 900
2023 Februari 56 600
2023 Mars 66 600
2023 April 55 500
2023 Maj 59 200
2023 Juni 44 000
2023 Juli 32 900
2023 Augusti 44 600
2023 September 49 300
2023 Oktober 52 700
2023 November 58 900
2023 December 69 400
2024 Januari 75 100
2024 Februari 63 100
2024 Mars 48 000
2024 April 59 800

 

Regionbussarna

Regionbusstrafiken består av drygt 200 linjer och varje dag reser cirka 16 000 resenärer med regionbussarna. Linjerna 804 Enköping-Uppsala, 848 Sala-Uppsala, 811 Öregrund-Uppsala, 809 och 102 Knivsta-Uppsala är de bussar som har flest resenärer och står för cirka 40 procent av resandet.

Integrerat i regionbussnätet finns även drygt 120 skolbusslinjer, som kommunerna betalar för, och som är helt anpassade efter skolornas och elevernas behov. Även andra resenärer kan resa med dessa bussar om de har giltig UL-biljett.

Utförd regionbusstrafik av Keolis

Utförd trafik Keolis

År Månad Antalet resor
2023 Januari 799 900
2023 Februari 799 400
2023 Mars 950 500
2023 April 815 700
2023 Maj 936 300
2023 Juni 730 900
2023 Juli 493 100
2023 Augusti 747 000
2023 September 864 300
2023 Oktober 916 700
2023 November 906 500
2023 December 786 600
2024 Januari 849 100
2024 Februari 794 300
2024 Mars 704 000
2024 April 855 000

 

Punktlighet

En tur som ankommer till hållplatsen max två minuter för tidigt och avgår max fem minuter för sent betraktas som punktlig i mätningen. Under vintermånaderna kan punktligheten påverkas av snö och halka.

Punktlighet i stadsbusstrafiken i Uppsala. Målet är 90%

Punktlighet Stadsbussarna Uppsala 2024.png

År Månad Punktlighet
2023 Januari 92,32%
2023 Februari 92,97%
2023 Mars 91,79%
2023 April 91,73%
2023 Maj 91,48%
2023 Juni 91,98%
2023 Juli 95,65%
2023 Augusti 94,74%
2023 September 93,88%
2023 Oktober 93,90%
2023 November 90,55%
2023 December 87,96%
2024 Januari 90,37%
2024 Februari 92,91%
2024 Mars 94,49%
2024 April 94,67%

 

Punktlighet för stadsbusstrafiken i Enköping. Målet är 90%

Punktlighet Stadsbussarna Enköping 2024.png

År Månad Punktlighet
2023 Januari 93,38%
2023 Februari 92,28%
2023 Mars 92,77%
2023 April 95,07%
2023 Maj 94,30%
2023 Juni 94,95%
2023 Juli 96,20%
2023 Augusti 94,64%
2023 September 95,68%
2023 Oktober 96,14%
2023 November 95,35%
2023 December 90,57%
2024 Januari 91,48%
2024 Februari 95,29%
2024 Mars 97,34%
2024 April 97,55%

 

Punktlighet för regionbusstrafiken. Målet är 80%

Punktlighet Keolis 2024.png

År Månad Punktlighet
2023 Januari 79,12%
2023 Februari 80,36%
2023 Mars 78,91%
2023 April 82,17%
2023 Maj 82,28%
2023 Juni 83,04%
2023 Juli 85,60%
2023 Augusti 84,28%
2023 September 82,73%
2023 Oktober 82,77%
2023 November 76,33%
2023 December 72,85%
2024 Januari 76,22%
2024 Februari 81,27%
2024 Mars 84,98%
2024 April 86,00%

 

Upplevd enkelhet hos UL:s resenärer

Under denna rubrik ställer Kollektivtrafikbarometern frågan om kunden upplever det enkelt att resa med UL-trafiken. Inget specifikt område mäts, utan det är en allmän fråga.

Upplevd enkelhet 2024.png

Kunder/Icke-kunder

Samtliga respondenter kategoriseras in som Kunder, Icke-kunder samt Allmänhet. Kategoriseringen bygger på frågan "Hur ofta reser du med [bolaget]?".

Kunder
De som reser med bolaget minst 1-3 dagar per månad.

Icke-kunder
De som reser med sitt lokala kollektivtrafikbolag mer sällan än en gång i månaden, dvs de som svarat att man reser med bolaget någon dag per kvartal, mer sällan eller aldrig.

För första tertialet 2024 kan vi se följande resandeutveckling:

  • Stadsbusstrafiken Enköping fortsätter att öka

  • Regionbusstrafiken ökar om än inte så mycket som förväntat

  • Stadsbusstrafiken Uppsala ökar rejält under årets första månader och har cirka 75 000 resande per dag

  • Kundnöjdheten ökar. 77% i mars månad (72% 2023) tycker nu att det är enkelt att resa i UL-trafiken