Aktuellt

Zonerna tas bort – UL inför förenklad prismodell

Den 7-8 juni fattade Regionfullmäktige beslut om nya priser för UL:s enkel- och 30-dagarsbiljett. Priset för enkelbiljett är 39 kr och 30-dagarsbiljetten kostar 1 030 kr. Priserna gäller från 22 januari 2024, samtidigt som zonerna tas bort och en förenklad prismodell införs. Beslutet fattades av Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 27 mars 2023. Här berättar vi vad det innebär för dig som reser med oss:

Varför en ny prismodell?

Dagens modell upplevs som krånglig och bygger på att du vet vilken zon du bor i och vilken du ska resa till, och att du har koll på de olika priserna i våra olika försäljningskanaler. För att få fler att välja kollektivtrafiken vill vi göra det mycket enklare. Vi vill att fler ska välja kollektivtrafiken framför bilen för längre resor inom regionen.

Zonerna tas bort

Dagens prismodell med fem zoner, där man betalar fullt zonpris för varje zon, och där priset är olika beroende på hur du köper din biljett, är krångligt. Från och med den 22 januari blir hela Uppsala län en zon. Den nya modellen är enkel att förstå och du får samma pris oavsett var eller hur du köper och betalar din biljett.

Biljetter till vuxen eller rabatterat pris

I den nya modellen finns två prisnivåer för alla biljetter i sortimentet; en för vuxen och en till rabatterat pris. Den som får resa till rabatterat pris är ungdomar 7–19 år, pensionärer (+65 år) och förmånstagare med Försäkringskassans intyg samt studenter med Mecenat/STUK-kortet med SL-logga som studerar minst 75 % studietakt.

Enkelbiljetten gäller i 75 minuter

Enkelbiljetten gäller i 75 minuter oavsett hur mycket eller hur långt du reser inom Uppsala län. Med enkelbiljetten kan du göra din sista påstigning inom biljettens giltighetstid. För de allra flesta resor kommer giltighetstiden därför att räcka. För fortsatt resa utanför giltighetstiden behöver du köpa en ny biljett.

Så förändras enkelbiljetterna

Med en ny prismodell förenklas enkelbiljettutbudet väsentligt. 78 olika kombinationer av zoner, resenärskategorier och prisnivåer reduceras till två; en enkelbiljett för vuxen och en till rabatterat pris (ungdomar, studenter och pensionärer). Mycket enklare att köpa rätt biljett!

Så förändras periodbiljetterna

Dagens åtta varianter av 24 – och 72-timmarsbiljetter reduceras till två. Biljetterna finns till vuxenpris och rabatterat pris (ungdomar, studenter och pensionärer). Skol- och fritidsbiljetter finns kvar som tidigare.

Vårt biljettsortiment

I samband med införandet av ny prismodell föreslås att 10/30-biljetten tas bort då längre enkelresor blir betydligt billigare och biljetten inte längre är attraktiv. Även lågtrafikbiljetten och tätortsbiljetten förslås att tas bort då det inte nyttjas av många resenärer.

Det här är biljettutbudet som föreslås från den 22 januari 2024:

UL-biljetter Vuxen/rabatterad
Årsbiljett Vuxen
Årsbiljett Rabatterad
90-dagarsbiljett Vuxen
90-dagarsbiljett Rabatterad
30-dagarsbiljett Vuxen
30-dagarsbiljett Rabatterad
7-dagarsbiljett Vuxen
7-dagarsbiljett Rabatterad
72-timmarsbiljett Vuxen
72-timmarsbiljett Rabatterad
24-timmarsbiljett Vuxen
24-timmarsbiljett Rabatterad
Enkelbiljett Vuxen
Enkelbiljett Rabatterad
Sommarbiljett Vuxen
Sommarbiljett Rabatterad
30-dagars fritidsbiljett Ungdom
Termin, skolbiljett privat VT Ungdom
Termin, skolbiljett privat HT Ungdom
Termin, fritidsbiljett VT Ungdom
Termin, fritidsbiljett HT Ungdom

Reser du över länsgräns?

Kombinationsbiljetter för UL/SL, UL/XT och UL/VL (vuxen eller rabatterad) finns för dig som reser över länsgräns, precis som tidigare.

Enklare att resa hållbart

Den nya prismodellen gör det enklare att välja kollektivtrafiken för dig som bor utanför tätorterna och som reser långt inom länet. Du behöver inte känna till UL:s zon- och biljettsystem, du får samma pris oavsett var eller hur du köper din biljett, och vart du än ska resa inom länet.

En sammanfattning

  • Med den nya prismodellen betalar du samma pris oavsett hur mycket eller hur långt du ska resa
  • Med den nya prismodellen får studenter och pensionärer rabatterat pris oavsett biljettyp eller betalsätt
  • Med den nya prismodellen blir det framöver möjligt att blippa med betalkort ombord.