Tidtabeller

Ladda ner avgångstiderna för en särskild linje. För att veta den exakta avgångstiden (realtid) gör en sökning i reseplaneraren på startsidan eller i UL-appen.
Tidtabeller

Aktuella tidtabeller

Här finns tidtabeller till alla våra linjer som PDF. Starttiden och mellantiderna anger tidigaste avgångstid.

Tidtabeller som pdf
Tidtabeller

Beställa utskrift av tidtabell

Denna tjänst upphörde 15 november 2023.