Tidtabeller

Ladda ner avgångstiderna för en särskild linje. För att veta den exakta avgångstiden (realtid) gör en sökning i reseplaneraren på startsidan eller i UL-appen.
Tidtabeller

Aktuella tidtabeller

Här finns tidtabeller till alla våra linjer som PDF. Starttiden och mellantiderna anger tidigaste avgångstid.

Tidtabeller som pdf