Stadsbussarna i Uppsala

Under vardagar görs ungefär 5 000 resor i timmen med våra gröna stadsbussar. Stadstrafiken är uppbyggd av 14 linjer som tar dig runt i hela staden och dess ytterkanter. 

För att påverka stadsmiljön så lite som möjligt drivs stadsbussarna av biogas och grön el.  

Köpa biljett? 

På Stadsbussarna i Uppsala kan du alltid köpa biljett med betalkort ombord. Givetvis går det även att förköpa biljetter, till exempel med UL-kortet, UL-appen eller hos våra ombud/biljettautomater.

Tillgänglighet

Många av våra stadsbussar är anpassade och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om tillgängligheten ombord här

Trafikföretag

Stadsbussarna i Uppsala körs i samarbete med Gamla Uppsala Buss.