Förseningsersättning

Ansökan förseningsersättning

Om dina personuppgifter
När du använder detta formulär samlas dina personuppgifter in för att ta hand om din förseningsersättning på bästa sätt. De används endast i syfte att ge dig respons på vår hantering av ditt ärende. Vill du veta mer om vår hantering kring personuppgifter, se vår sida om GDPR.

Tänk på att det som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Längre handläggningstid än vanligt

För närvarande har vi längre handläggningstid än vanligt. Våra handläggare kommer återkoppla till dig så snart som möjligt efter att ditt ärende påbörjats.

Välj var du hade din biljett (Obligatorisk)

Hur sen blev du? (Obligatorisk)

Kontouppgifter

Kontaktuppgifter

Felaktigt telefonnummer