Förseningsersättning

Ansökan förseningsersättning

Om dina personuppgifter
När du använder detta formulär samlas dina personuppgifter in för att ta hand om din förseningsersättning på bästa sätt. De används endast i syfte att ge dig respons på vår hantering av ditt ärende. Vill du veta mer om vår hantering kring personuppgifter, se vår sida om GDPR.

Välj typ av biljett du rest/skulle rest med: *

* Du måste välja en typ av biljett

Om du rest med 30-dagarsbiljett eller enkelbiljett behöver du ange följande

Vilken typ av biljett reste du med/skulle du ha rest med: *

* Du måste välja en typ av biljett

Om du rest med 30-dagarsbiljett

Om du rest med enkelbiljett på UL-kort/via UL-appen

Om du rest med årsbiljett

Om du rest med företagsbiljett eller skolbiljett

Ange ditt UL-kortnummer (13 siffror) eller telefonnummer: *

Ange ditt UL-kortnummer (13 siffror) eller telefonnummer: *

Ange ditt UL-kortnummer (13 siffror): *

Ange ditt UL-kortnummer (13 siffror): *

* Detta fält är obligatoriskt


Vilken typ av årsbiljett har du rest med? *

Vilken typ av biljett har du rest med? *

(ex. Årsbiljett Pensionär)
(ex. 30-dagar UL eller 30-dagar UL/SL)
(ex. Reskassebiljett zon 1)
* Detta fält är obligatoriskt


Berätta hur du reste/skulle resa med UL

Berätta hur du reste/skulle resa med UL (skolkort)

Jag reste/skulle rest med... *

* Detta fält är obligatoriskt

Linje: *

* Detta fält är obligatoriskt

Från (hållplats/station): *

* Detta fält är obligatoriskt

Till (hållplats/station): *

* Detta fält är obligatoriskt

Beskriv vad som hände*

* Detta fält är obligatoriskt

Hur sen (i minuter) blev du till din slutdestination med UL? *

* Detta fält är obligatoriskt

Händelsedatum*

* Felaktigt datum
* Ange ett datum i passerad tid.

Avgångstid för den ursprunglig resan *

* Ange tid i format TT:MM

Hur vill du bli ersatt *

* Detta fält är obligatoriskt

Kontouppgifter

Clearingnummer *


Kontonummer *


Kontaktuppgifter

Förnamn *

* Detta fält är obligatoriskt

Efternamn *

* Detta fält är obligatoriskt

Adress *

* Detta fält är obligatoriskt

Postnummer *

* Detta fält är obligatoriskt

Stad *

* Detta fält är obligatoriskt

Telefon *

* Detta fält är obligatoriskt

E-post *

* Detta fält är obligatoriskt
* E-postadressen har ett felaktigt format

* Detta fält är obligatoriskt


Om du rest med biljett i pappersform


Länk till blankett