Förseningsersättning

Ansökan förseningsersättning

Om dina personuppgifter
När du använder detta formulär samlas dina personuppgifter in för att ta hand om din förseningsersättning på bästa sätt. De används endast i syfte att ge dig respons på vår hantering av ditt ärende. Vill du veta mer om vår hantering kring personuppgifter, se vår sida om GDPR.

Tänk på att det som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Längre handläggningstid än vanligt

För närvarande har vi längre handläggningstid än vanligt. Ett ärende handläggs på cirka 4-6 veckor. Våra handläggare kommer återkoppla till dig så snart som möjligt efter att ditt ärende påbörjats.

Välj typ av biljett du rest/skulle ha rest med: *

* Du måste välja en typ av biljett

Om du rest med 30-, 90-dagarsbiljett eller enkelbiljett behöver du ange följande

Vilken typ av biljett reste du med/skulle du ha rest med: *

* Du måste välja en typ av biljett

Om du rest med 30- eller 90-dagarsbiljett

Om du rest med enkelbiljett på UL-kort/via UL-appen

Om du rest med årsbiljett

Om du rest med företagsbiljett eller skolbiljett

Ange ditt UL-kortnummer (13 siffror) eller telefonnummer: *

Ange ditt UL-kortnummer (13 siffror) eller telefonnummer: *

Ange ditt UL-kortnummer (13 siffror): *

Ange ditt UL-kortnummer (13 siffror): *

* Detta fält är obligatoriskt


Vilken typ av årsbiljett har du rest med? *

Vilken typ av biljett har du rest med? *

(ex. Årsbiljett Pensionär)
(ex. 30-dagar UL eller 30-dagar UL/SL)
(ex. Reskassebiljett zon 1)
* Detta fält är obligatoriskt


Berätta hur du reste/skulle resa med UL

Berätta hur du reste/skulle resa med UL (skolkort)

Jag reste/skulle rest med... *

* Detta fält är obligatoriskt

Linje: *

* Detta fält är obligatoriskt

Från (hållplats/station): *

* Detta fält är obligatoriskt

Till (hållplats/station): *

* Detta fält är obligatoriskt

Beskriv vad som hände*

* Detta fält är obligatoriskt

Hur sen (i minuter) blev du till din slutdestination med UL? *

* Detta fält är obligatoriskt

Händelsedatum*

* Felaktigt datum
* Ange ett datum i passerad tid.

Avgångstid för den ursprunglig resan *

* Ange tid i format TT:MM

Hur vill du bli ersatt *

* Detta fält är obligatoriskt

Endagsbiljetten låter dig resa fritt på våra bussar och tåg i zon 1-5 under en dag. Endagsbiljetten gäller även på SL-pendeln vid resa i Uppsala län (Uppsala - Knivsta - Arlanda).

Vid ansökan om förseningsersättning ersätts du efter omfånget av den försening som du drabbats av sett till biljettpriset för den resa du betalt. För förseningar på mer än 20 minuter ersätts 50% av biljettpriset, mer än 40 minuter ersätts med 75% av biljettpriset och mer än 60 minuter ersätts med 100% av biljettpriset.

Reser du på en periodbiljett räknar vi ut ett pris per resa som grundar sig på hur mycket en snittresenär reser med en sådan periodbiljett. Du kan själv se hur mycket du får tillbaka för en resa med periodbiljett genom att klicka på länken nedan.

Ersättningstabell för periodbiljetter


Vid ansökan om förseningsersättning ersätts du efter omfånget av den försening som du drabbats av sett till biljettpriset för den resa du betalt. För förseningar på mer än 20 minuter ersätts 50% av biljettpriset, mer än 40 minuter ersätts med 75% av biljettpriset och mer än 60 minuter ersätts med 100% av biljettpriset.

Reser du på en periodbiljett räknar vi ut ett pris per resa som grundar sig på hur mycket en snittresenär reser med en sådan periodbiljett. Du kan själv se hur mycket du får tillbaka för en resa med periodbiljett genom att klicka på länken nedan.

Ersättningstabell för periodbiljetter

Kontouppgifter

Clearingnummer *


Kontonummer *


Kontaktuppgifter

Förnamn *

* Detta fält är obligatoriskt

Efternamn *

* Detta fält är obligatoriskt

Adress *

Ange din adress (inkl gatunummer) i fältet. Vi hämtar sedan postnummer och ort utan att du behöver fylla i det.

* En korrekt address har inte valts i listan
* Detta fält är obligatoriskt
* Adress innehåller inte gatunummer eller annan gatubeteckning.

Postnummer *

* Detta fält är obligatoriskt

Stad *

* Detta fält är obligatoriskt

Telefon *

* Detta fält är obligatoriskt

E-post *

* Detta fält är obligatoriskt
* E-postadressen har ett felaktigt format

* Detta fält är obligatoriskt


Om du rest med biljett i pappersform

Om du rest med en pappersbiljett behöver du skicka in den till oss för att ansöka om förseningsersättning. Använd blanketten i länken nedan. Mer information om vart den ska skickas finns i blanketten.


Länk till blankett