Förseningsersättning

Ersättning när du riskerar att bli sen
Om du riskerar att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination med UL kan du ansöka om förseningsersättning. Undantaget är länsöverskridande resor mot Stockholms län då du vänder dig till SL för ansökan om förseningsersättning och barn som reser på helgrabatten. Vi behöver ha din ansökan senast två månader efter händelsen. 

Vilken ersättning kan du få?
Du kan välja mellan återbetalning en del av biljettpriset (beroende på trafikstörningens omfattning) eller utlägg för annan transport. Vi erbjuder även möjligheten att få en endagsbiljett (värde upp till 440kr) som ersättning istället för återbetalning av biljettpriset.

Hur stor ersättning får jag beroende på förseningens omfattning?

Försenad mer än Biljettpriset ersätts med
20 min 50 %
40 min 75 %
60 min 100 %


Om du rest med periodbiljett får du ersättning som motsvarar kostnaden för den försenade resan,
se följande tabell.

Kan jag inte ta taxi istället?
Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad har du rätt till ersättning för annan transport (t.ex. annat tåg eller taxi). Vi ersätter dig då med utlägget upp till 1120 kronor mot att du skickar in ditt originalkvitto genom vår förseningsersättningsblankett.

Undantag, då förseningsersättningen inte gäller

  • Planerade störningar och inställda buss- och tågturer som UL informerat om via hemsidan senast tre dagar innan.

Vi ersätter inte

  • Eventuell dricks till taxichauffören.
  • Följdkostnader, till exempel för ett missat tandläkarbesök, flyg eller en fjärrtågsresa du inte hann med.
  • Flera avgångar efter varandra.

Så här gör du 

Har eller skulle du använt annan transport, köpt din biljett ombord eller rest på biljett i pappersform? 
Skriv ut blanketten och posta. Glöm inte att bifoga din enkelbiljett, din endagsbiljett eller ditt taxikvitto i original.

Har du rest med UL-kort, UL/SL-kort eller köpt en biljett via UL-appen men saknar biljett/kvitto?
Ansök om ersättning direkt här på hemsidan

Har du rest med SL-pendeln till eller från Stockholms län?
Ansök om ersättning hos SL

Har du rest med Resplusbiljett?
Registrera ditt ärende hos Resplus

Vi utgår från lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) när det gäller vår förseningsersättning. Du hittar hela lagen här: http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20150953.htm