Jobba hos oss

Statistiker

Ansökan tjänst

Referensnr KTF27/2017
Sista ansökan    den 20 oktober 2017
Förvaltning Kollektivtrafikförvaltningen
Arbetsplats Avdelningen för samhälle och trafik

 

Region Uppsala är Kollektivtrafikmyndighet och ansvarar via Kollektivtrafikförvaltningen UL för den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län. Trafik- och utvecklingsplanering, it-teknikförsörjning, kommunikations- och försäljningsprocesser, administration samt kundtjänst bedriver vi i egen regi. Trafiken är upphandlad och utförs av trafikföretag – med totalt 450 bussar och 14 tåg - under varumärket UL - samt i samarbete med SL busstrafik och pendeltåg.

Att arbeta på Kollektivtrafikförvaltningen UL innebär att bidra till en väl fungerande kollektivtrafik i Uppsala län samt till en hållbar regional och lokal samhällsutveckling. Kollektivtrafiken ska stödja enskilda människors behov att resa men även regionens samlade utveckling.

Tjänsten hör till avdelningen för samhälle och trafik som ansvarar för och arbetar med såväl strategisk som operativ planering med inriktning på ett hållbart transport¬system med lokal, regional och storregional kollektivtrafik i fokus. Du kommer att samarbeta med kollegor med ett stort samhällsengagemang och specialistkompetens inom vitt skilda områden.

Tjänsten
Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken och dess infrastruktur på såväl lång som kort sikt är beroende av tillgång till en mängd olika data så som antal resenärer, biljettförsäljning, biljettvisering, körtider och uppehållstider men även om attityder till kollektivtrafiken, resandemönster och resandebehov och prognoser kring detta. Din uppgift är att driva området dataförsörjning och analys genom att säkerställa att data med god kvalitet finns tillgänglig för verksamhetens behov. Som en del i detta arbete ingår att vara kravställare på förvaltningens olika IT-system avseende tillgång till data.

Du ska därtill självständigt genomföra och beställa analyser och utredningar där du arbetar med behov, insamling, bearbetning och sammanställning samt analyserar och tar fram rapporter till uppdrag, projekt eller till daglig verksamhet. I arbetet ingår även att utveckla metoder och verktyg för verksamhetens behov.

Vi erbjuder en tjänst som statistiker inom ett intressant, utvecklande och kvalificerat samhälls- och verksamhets-område. Kollektivtrafikförvaltningen UL har ett brett ansvar från utveckling och uppföljning av strategiska program och beslutsunderlag med olika tidshorisonter till daglig operativ trafik. Tjänsten innebär att medverka till, utveckla och genomföra kvalificerade utredningar och analyser, utveckla verktyg och metoder för datainsamling och spridning som beslutsstöd eller i det vardagliga arbetet inom avdelning och förvaltning. I tjänsten ingår ansvar för verksamhetsstatistiken samt uppföljning av verksamhetsdata och samhällsförändringar. Arbetet sker i samarbete med andra genom uppdrag, projekt eller vardagligt samarbete inom avdelningen, förvaltningen eller andra delar av regionförvaltningen, kommuner och myndigheter samt våra trafikföretag. Tjänsten är en del av en politiskt styrd verksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning informationshantering/kvalitet/statistik eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har minst fem års relevant yrkeserfarenhet av statistik, analytiskt utredningsarbete, informationshantering med god analytisk förmåga och ett intresse för såväl hantering av stora datamängder som strategiska frågeställningar inom utrednings- och analysarbete, metodutveckling, datainsamling och bearbetning.

Du har även ett stort engagemang när det gäller kvalitetsarbete kopplat till datahantering och förstår vikten av kvalitet ur ett användarperspektiv. Kunskap och erfarenhet av samhällsplanering, hållbar utveckling och kollektivtrafik är meriterande. Du har god vana att arbeta med dataanalysverktyg och statistisk programmering samt av att hantera stora mängder data.

För att lyckas i rollen har du ett strukturerat, analytiskt och resultatorienterat arbetssätt med god förmåga att uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och är bra på att skapa och upprätthålla relationer. Eftersom arbetet ibland innebär att leda möten och hålla presentationer i mindre och större sammanhang har du en god förmåga att kommunicera, lyssna och anpassa dig till olika situationer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Läs mer om oss på: http://www.ul.se/jobba hos oss

Välkommen till Region Uppsala och Kollektivtrafikförvaltningen UL!

För mer information
Avdelningschef Stefan Adolfsson, 018-611 19 64, stefan.adolfsson@ul.se
Utredare Ammar Korshed, 018-611 19 19, ammar.korshed@ul.se
För Vision Johan Damström, 018-611 19 76, johan.damstrom@ul.se
För SACO Mats Henrik Wurmbach, 018 611 19 22, mats.henrik.wurmbach@ul.se

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare


Ansök till jobbet som Statistiker, ref nr KTF27/2017