Aktuellt

Vägarbeten i Bålsta från måndag 18 november – så här påverkas du som reser med bussarna!

Måndag 18 november påbörjas ett vägarbete på Stockholmsvägen i höjd med Västerhagsvägen. Arbetet sker sedan i olika etapper på Västerhagsvägen och beräknas vara klart i slutet av februari 2020.

Så här påverkas bussarna i Bålsta:

18-27 november 2019
Framkomligheten på Stockholmsvägen i höjd med Västerhagsvägen är begränsad och hållplatsen Medborgarhuset (C) där linjerna 311, 803, 895 och 898 stannar flyttas cirka 70 meter norrut.

18 november 2019 - 2 mars 2020
Västerhagsvägen är helt avstängd mellan Stockholmsvägen och Kanalvägen/Idrottsvägen och linjerna 302, 304, 305 och 310 kör alternativa vägar i Bålsta.

Linje 302 (endast morgonturer med fotnot B i tidtabellen)
Indragna hållplatser:
Kyrkcentrum (A) och Medborgarhuset (A)
Tillfälliga hållplatser:
Västerskog (B), Räddningsstation (B), Graneberg (B), Gransäterskolan (A) och Medborgarhuset (C).

Linje 304
Indragna hållplatser:
Medborgarhuset (A) och Lilla Hagalund (A)
Tillfälliga hållplatser:
Gillmarken (B), Åkerby vägskäl (B), Kraftleden (B), Minigolfbanan (A) och Vårdcentralen (A).

Linje 305
Indragna hållplatser:
Kyrkcentrum (B) och Medborgarhuset (B)
Tillfälliga hållplatser:
Medborgarhuset (D), Gransäterskolan (B), Graneberg (A), Räddningsstation (A), Västerskog (A)

Linje 310
Indragna hållplatser:
Kyrkcentrum, Medborgarhuset och Lilla Hagalund
Tillfälliga hållplatser:
Gillmarken, Åkerby vägskäl, Kraftleden, Minigolfbanan och Vårdcentralen