Aktuellt

Snö, is och halka orsakar problem för UL:s tågtrafik

Den senaste tidens snöfall i kombination med kyla skapar stora tekniska problem för tågen som kör på sträckorna Gävle – Uppsala och Sala – Uppsala som gör att vi inte kan garantera att tidtabellerna kan hållas.

Inställd tågtrafik på sträckan Uppsala – Sala ersätts med buss som endast stannar på tågets hållplatser. Vi hänvisar även till ordinarie linje 848 som dock har längre restid.

Var uppmärksam på information om akuta spårändringar som ges via informationstavlor och högtalarutrop.

När det är stora förseningar i trafiken ökar risken för trängsel. Därför är det extra viktigt att du planerar din resa i tid och att du avstår från att resa om du inte verkligen måste. Det är särskilt viktigt under rusningstid.

Söka din resa i vår reseplanerare för att få den senaste informationen.