Aktuellt

Prisjustering 4 januari 2023

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt 28 oktober att godkänna föreslagna biljettpriser som ska gälla från den 4 januari 2023. I enlighet med ett tidigare beslut i regionfullmäktige höjs priset för ett 30-dagars vuxenbiljett till 1 000 kronor. En resa med enkelbiljett i zon 1 med reskassa höjs till 28 kronor. Övriga biljettpriser höjs med i genomsnitt 3 procent. De nya biljettpriserna börjar gälla den 4 januari 2023.

I samband med prisjustering tas det så kallade Arlandatillägget på buss bort med målet att göra det enklare för kunder att resa till/från flygplatsen. Arlandatillägget för tågresor kvarstår.

Priser för UL+SL

Priser för UL+XT

Biljettyp Pris 2022 Pris 2023
Periodbiljetter:    
     
Årsbiljett vuxen 9 210 kr 9 500 kr
Årsbiljett pensionär 5 450 kr 5 650 kr
Årsbiljett Arlanda vuxen 13 210 kr 13 500 kr
Autogiro vuxen 9 700 kr 10 000 kr
Autogiro pensionär 5 760 kr 5 950 kr
Autogiro Arlanda vuxen 13 700 kr 14 000 kr
     
90-dagar vuxen 2 620 kr 2 700 kr
90-dagar pensionär 1 670 kr 1 730 kr
90-dagar Arlanda vuxen 3 820 kr 3 900 kr
     
Sommarbiljett vuxen 1 940 kr 2 000 kr
Sommarbiljett pensionär 1 240 kr 1 280 kr
Sommarbiljett ungdom 910 kr 940 kr
     
30-dagar vuxen 970 kr 1 000 kr
30-dagar Arlanda vuxen 1 370 kr 1 400 kr
30-dagar lågtrafik 490 kr 510 kr
30-dagar lågrafik Arlanda vuxen 890 kr 910 kr
30-dagar tätort vuxen 450 kr 470 kr
30-dagar pensionär 620 kr 640 kr
30-dagar ungdom/student 620 kr 640 kr
30-dagar Arlanda ungdom/student 1 020 kr 1 040 kr
30-dagar fritid ungdom 370 kr 380 kr
     
7-dagar vuxen 345 kr 360 kr
7-dagar pensionär 230 kr 240 kr
7-dagar ungdom/student 230 kr 240 kr
     
72-timmar vuxen zon 1 135 kr 140 kr
72-timmar vuxen zon 1-5 270 kr 280 kr
72-timmar ungdom zon 1 85 kr 90 kr
72-timmar ungdom zon 1-5 170 kr 180 kr
24-timmar förköp/reskassa    
24-timmar vuxen zon 1 95 kr 100 kr
24-timmar vuxen zon 1-5 189 kr 195 kr
24-timmar ungdom zon 1 60 kr 65 kr
24-timmar ungdom zon 1-5 119 kr 125 kr
24-timmar ombord    
24-timmar vuxen zon 1 104 kr 109 kr
24-timmar vuxen zon 1-5 315 kr 325 kr
24-timmar ungdom zon 1 93 kr 98 kr
24-timmar ungdom zon 1-5 210 kr 220 kr
     
10/30-biljett vuxen 680 kr 700 kr
10/30-biljett pensionär 430 kr 450 kr
10/30-biljett ungdom/student 430 kr 450 kr
     
Enkelbiljett 1 zon:    
Reskassa vuxen 27 kr 28 kr
Reskassa ungdom 17 kr 18 kr
     
Skolbiljetter    
Skolbiljett privat VT 2 500 kr 2 570 kr
Skolbiljett privat HT 2 020 kr 2 090 kr
Fritidsbiljett VT 880 kr 910 kr
Fritidsbiljett HT 800 kr 830 kr
     
Övriga biljetter    
Arlandatillägg buss vuxen 40 kr Tas bort
Arlandatillägg buss ungdom 30 kr Tas bort
Arlandapassage tåg  130 kr 132 kr
Cykel på regionbuss 27 kr 28 kr