Aktuellt

Prisjustering 4 januari 2023

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt 28 oktober att godkänna föreslagna biljettpriser som ska gälla från den 4 januari 2023. I enlighet med ett tidigare beslut i regionfullmäktige höjs priset för ett 30-dagars vuxenbiljett till 1 000 kronor. En resa med enkelbiljett i zon 1 med reskassa höjs till 28 kronor. Övriga biljettpriser höjs med i genomsnitt 3 procent. De nya biljettpriserna börjar gälla den 4 januari 2023.

I samband med prisjustering tas det så kallade Arlandatillägget på buss bort med målet att göra det enklare för kunder att resa till/från flygplatsen. Arlandatillägget för tågresor kvarstår.

Biljettyp Pris 2022 Pris 2023
Periodbiljetter:    
     
Årsbiljett vuxen 9 210 kr 9 500 kr
Årsbiljett pensionär 5 450 kr 5 650 kr
Autogiro vuxen 9 700 kr 10 000 kr
Autogiro pensionär 5 760 kr 5 950 kr
     
90-dagar vuxen 2 620 kr 2 700 kr
90-dagar pensionär 1 670 kr 1 730 kr
     
Sommarbiljett vuxen 1 940 kr 2 000 kr
Sommarbiljett pensionär 1 240 kr 1 280 kr
Sommarbiljett ungdom 910 kr 940 kr
     
30-dagar vuxen 970 kr 1 000 kr
30-dagar lågtrafik 490 kr 510 kr
30-dagar tätort 450 kr 470 kr
30-dagar pensionär 620 kr 640 kr
30-dagar ungdom/student 620 kr 640 kr
30-dagar fritid ungdom 370 kr 380 kr
     
7-dagar vuxen 345 kr 360 kr
7-dagar pensionär 230 kr 240 kr
7-dagar ungdom/student 230 kr 240 kr
     
72-timmar vuxen zon 1 135 kr 140 kr
72-timmar vuxen zon 1-5 270 kr 280 kr
72-timmar ungdom zon 1 85 kr 90 kr
72-timmar ungdom zon 1-5 170 kr 180 kr
     
24-timmar vuxen zon 1 95 kr 100 kr
24-timmar vuxen zon 1-5 189 kr 195 kr
24-timmar ungdom zon 1 60 kr 65 kr
24-timmar ungdom zon 1-5 119 kr 125 kr
     
10/30-biljett vuxen 680 kr 700 kr
10/30-biljett pensionär 430 kr 450 kr
10/30-biljett ungdom/stud. 430 kr 450 kr
     
Enkelbiljett 1 zon:    
     
Reskassa vuxen 27 kr 28 kr
Reskassa ungdom 17 kr 18 kr
     
Arlandatillägg buss vuxen 40 kr Tas bort
Arlandatillägg buss ungdom 30 kr Tas bort