Aktuellt

Linje 30 trafikerar åter Brantingstorget

Från måndag 16 augusti körs linje 30 Verkmästargatan – Gröna gatan – Hjalmar Brantingsgatan – Årstagatan. Det innebär att hållplatserna Apelgatan och Byggmästargatan dras in och istället stannar linjen på hållplatserna Verkmästargatan, Brantingstorget och Brantingsskolan.