Aktuellt

Justerade tidtabeller för linje 1, 3 och 6

Vi har goda nyheter till dig som reser med linje 1, 3 och 6. Från den 20 februari justeras tidtabellerna en aning för dessa tre linjer, så att bussen kan köra enligt tidtabell mer tillförlitligt. Justeringarna ligger under måndag-fredag för linje 1 och 3, och under helgerna för linje 6.

Justeringarna har viss påverkan på två andra busslinjer, även de under måndag-fredag. Det handlar om linje 8 (Långvägen - Uppsala centralstation) där avgång 07.28 tas bort. Även linje 12 påverkas (Ultuna – Stenhagen) då avgångarna 19.02 och 22.02 flyttas fram fem minuter.

Sök din resa i reseplaneraren eller se de justerade tidtabellerna här nedan:

Linje 1

Linje 3

Linje 6

Linje 8

Linje 12