Aktuellt

Hösttidtabell från 20 augusti 2018 – vad innebär det för dig?

Från måndag 20 augusti går våra bussar och tåg enligt hösttidtabell. Ändringar i turtäthet ser du i respektive tidtabell. Nedan finner du övriga förändringar.

Linje 4 och 11
Återgår till ordinarie linjesträckning.
Linje 4 trafikerar åter Gottsunda östra och linje 11 kör åter Elfrida Adrées väg till Gottsunda centrum.

Linje 301
Hållplatsen Åbergsmuseum tas bort. Närmaste hållplats är Lindegårdsvägen på linje 303.

Linje 303
Det nya bostadsområdet vid Lindegårdsvägen mellan Gröna dalen och Väbbebyberget börjar trafikeras.

Linje 770
Ändrad linjesträckning i Uppsala. Nu körs Almungevägen – Söderhällbygatan – Rapsgatan – Fyrislundsgatan Hållplatserna Allianshallen och Möllersvärdsgatan trafikeras istället för Viktoria och Business Park.

Linje 852
Utökning av turer från Raggarön till Östhammar, se detaljer i tidtabellen.

Linje 852/853/854
Anropstyrda turerna justeras, se detaljer i tidtabellen.

Linje 856
Linjen körs nu Öregrund - Sund - Ängsgrind - Sandvik.

Bålsta station
Busshållplatsområdet byggs om under vintern. Ett tillfälligt område upprättas i nära anslutning till det befintliga.
Det nya området beräknas vara klart till hösten 2019.

Uppsala resecentrum
Linjerna 110 och 115 mot Storvreta fortsätter att avgå från läge C3 och linje 111 mot Bälinge avgår från A3.

Byte av hållplatsnamn
Hållplatsen Vaksala gärde byter namn till Svärdsliljegatan.