Aktuellt

Hösttidtabell från 19 augusti – här kan du se vad det innebär för dig

Måndag 19 augusti börjar UL:s hösttidtabell att gälla för bussar och tåg. Till största del återgår buss- och tågtrafik till samma utbud som gällde innan sommaren. För detaljerad information om buss- och tågtider se UL:s hemsida ul.se. Hösttidtabellen gäller till och med lördag 14 december.

Stadsbussarna i Uppsala

  • Linje 9 återgår till ordinarie linjesträckning via Sysslomansgatan – Ringgatan och trafikerar återigen hållplatserna Wallingatan och Sverkerskolan.
  • Uppsala Vatten fortsätter arbetet på Vattholmavägen och linjerna 1 och 2 kör den tillfälliga sträckningen via Svartbäcksgatan och Gamla Uppsalagatan. Arbetet beräknas vara slutfört 30 september.
  • Avstängningen av Näckrosgatan fortsätter fram till mitten av december och linje 30 körs Fyrislundsgatan – Gröna gatan – Apelgatan – Verkmästargatan. Hållplatserna Mistelgatan och Byggmästarparken trafikeras inte utan ersätts av de tillfälliga hållplatserna Sparrisgatan och Gröna gatan.
  • Vattenledningsarbete på Kåbovägen avslutas i början på september. Hållplatserna Norra Rudbecksgatan, Artillerigatan, Döbelnsgatan och Akademiska sjukhuset södra (mot Eriksberg) är indragna för linje 30 och ersätts av Segerstedthuset och Akademiska sjukhuset västra.

Regionbussarna

  • Uppsala Vatten fortsätter arbetet på Vattholmavägen och linje 752 fortsätter den tillfälliga sträckningen via Svartbäcksgatan och Gamla Uppsalagatan. Arbetet beräknas vara slutfört 30 september.
  • Den tillfälliga körvägen för linje 502 mellan Skutskär – Älvkarleö permanentas vilket innebär att de resande får fortsatt rakare och snabbare resa.