Aktuellt

Tyck till om Gimo bussterminal

Tre hållplatser

Var vill du gå på bussen i Gimo?

Gimo bussterminal ska bli tryggare, trevligare och mer tillgänglig. Det här ska göras bland annat genom att tillföra belysning, cykelställ och nya väderskydd. Men var ska den ligga? Det finns tre framtagna alternativ. I både alternativ 2 och 3 ingår åtgärder för att göra det säkrare att passera över väg 288 samt att planera för en pendlarparkering för cykel och bil.

1. Behålla bussterminalens nuvarande placering
Här är nackdelen att det inte finns ett naturligt flöde av människor i rörelse på platsen, och att expressbussen inte kan köra in för att stanna.

2. Flytta ut på väg 288, i höjd med nuvarande placering
Här är närheten till Sandvik fortfarande relativt god och här kan expressbussen stanna. Nackdelen är avståndet från bebyggelse och skolor.

3. Flytta ut på väg 288, i närheten av kyrkan
Här är tillgängligheten till bebyggelse och det naturliga flödet av människor en fördel. Och här kan expressbussen stanna. För resande till och från Sandvik blir avståndet till bussterminalen längre i detta förslag, men kan lösas genom en ny hållplats på väg 288 vid Sandvik.

Karta över Gimo

Vad händer nu?

De tre alternativen utvärderas ytterligare tillsammans med inkomna synpunkter. Beslut, fortsatt planering och produktion under 2018 – 2019.