Aktuellt

Den 21 december öppnar Tierps resecentrum

Då är den nya busstationen i Tierp färdig att användas, och de tillfälliga busshållplatserna på Järnvägsesplanaden och Stationsgatan flyttar in till den nya stationen. Se karta med hållplatslägen här nedan.

Arbetet med Tierps nya resecentrum påbörjades i april i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett hållbart resande. Bland annat har busstationen utrustats med ny belysning, nya väderskydd, nya ledstråk, nya realtidsskyltar och planteringar.

Projektet klart till sommaren

Några arbeten kvarstår innan resecentrumet är helt färdigställt. Förseningen beror dels på stora snömängder och försenade leveranser. Projektet tar därför en paus efter invigningen den 21 december fram till våren 2024. Kvarvarande arbete beräknas vara klart till sommaren.

Tierp station_21dec_hlp-karta_liten.png