Länets bussar och tåg går enligt hösttidtabell från 19 augusti

Från måndag den 19 augusti gäller hösttidtabeller för UL:s buss och tågtrafik. Hösttidtabellen gäller till och med lördag den 14 december. Till största del återgår buss- och tågtrafik till samma utbud som innan sommaren. För detaljerad reseplanering, se ul.se.

- Om vi behöver göra några större trafikförändringar brukar de ske i samband med vintertidtabellen, säger Helena Klange, UL:s presschef. Det är framförallt några vägarbeten som påverkar bussarna, och eftersom arbeten kan dra ut på tiden är det alltid bra att kontrollera på hemsidan eller i appen att bussen går som den ska. Det vi vet som kommer ske i höst är att:

- Linje 9 återgår till ordinarie linjesträckning via Sysslomansgatan – Ringgatan i riktning mot Luthagen och trafikerar återigen hållplatserna Wallingatan och Sverkerskolan

- Linje 30 körs Fyrislundsgatan – Gröna Gatan – Apelgatan – Verkmästargatan på grund av avstängningen av Näckrosgatan, vilket beräknas hålla på fram till mitten av december

- Stadsbussarna 1 och 2 samt regionbuss 752 får tillfällig sträckning via Svartbäcksgatan/Gamla Uppsalagatan på grund av Uppsala Vattens arbete på Vattholmavägen. Detta beräknas vara färdigt 30 september.

- Linje 30 har indragna hållplatser på Kåbovägen på grund av vattenledningsarbete, vilket beräknas vara färdigt under september.

Den tillfälliga körvägen för linje 502 mellan Skutskär och Älvkarleö permanentas vilket innebär att de resande får fortsatt rakare och snabbare resa.

På ul.se och i UL-appen kan du söka i tidtabeller och se samtliga förändringar.

Ytterligare information:
Helena Klange, UL:s presschef, tel 070-367 73 44.