Busstrafiken i Uppsala under Uppsala Bike Weekend

Den 18-19 maj ändrar flera busslinjer i Uppsala körväg i centrala Uppsala för att ge plats åt cykelarrangemanget Uppsala Bike Weekend. Främst är det Dag Hammarskjölds väg vid Uppsala slott.

Trafikomläggningar
Lördag 18 maj berörs busslinjerna 1, 2, 7 och 11 mellan klockan 7.00 och 17.30. Den 19 maj berörs linjerna 1 och 11 mellan klockan 7.30 och 16.00.

Busstrafiken som normalt trafikerar Dag Hammarskjölds väg läggs om till tillfälliga körvägar, för detaljerad information se ul.se.

Alla busslinjer som ändras kommer att använda de hållplatser som finns utmed de tillfälliga körvägarna.

Indragna hållplatser lördag 18 maj: Stora Torget (linje 2, 7 och 11), Trädgårdsgatan (linje 2, 7 och 11), Slottsbacken (linje 1, 2, 7 och 11), Segerstedthuset (linje 1 och 11), Akademiska sjukhuset västra (linje 1 och 11), Kyrkogårdsgatan (linje 1), Blåsenhus (linje 2 och 7), Evolutionsmuseet (linje 2 och 7), Birkagatan (linje 2 och 7), Sommarro läge B (linje 2 och 7).

Indragna hållplatser söndag 19 maj: Stora Torget (linje 11), Trädgårdsgatan (linje 11), Slottsbacken (linje 1 och 11), Segerstedthuset (linje 1 och 11), Akademiska sjukhuset västra (linje 1 och 11), Kyrkogårdsgatan (linje 1).

Detaljerad information och kartbilder över tillfälliga körvägar och hållplatser finns på ul.se under länken ”Planerade avvikelser”.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av UL:s presschef
Sture Jonsson, tel 018-611 19 08.