Ny busslinje i Enköping

Från 15 augusti får Enköping en ny ringlinje som trafikerar Fanna och de östra arbetsplatsområdena.

Enköping får en ny busslinje, linje 210, från 15 augusti. Det är en ringlinje som trafikerar Enköpings centrum, Resecentrum, industriområdet på Varggatan, Åkersberg, Fanna, Resecentrum och Enköpings centrum.

- Med den nya busslinjen förbättrar vi möjligheterna för boende i Fanna nya bostadsområde Åkersberg att resa med buss till och från de centrala delarna av Enköping samtidigt som det blir enklare att resa med buss till de östra arbetsplatsområdena, säger Bertil Kinnunen ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Busslinjen har anpassats för att passa för resor i olika riktning under morgon och förmiddag samt eftermiddag och kväll. Därför körs linjen medsols fram till mitt på dagen och motsols under eftermiddag och kväll.

- Genom att byta körriktning skapar vi attraktiva resor med korta restider för boende i Fanna och Åkersberg samt för de som arbetar i de östra arbetsplatsområdena, säger Bertil Kinnunen.

Under vardagar körs två turer per timme morgon och eftermiddag. Övrig tid och under helger körs en tur per timme. Se tidtabell på ul.se.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Bertil Kinnunen, ordförande i kollektivtrafiknämnden, 070-763 40 71.
Sture Jonsson, UL:s presschef, tel 018-611 19 08.