Medborgardialoger om nya busslinjenätet i Uppsala

Nu bjuds Uppsalas invånare in till dialoger om förslaget till nytt busslinjenät i Uppsala 2017. På fyra platser kommer personal från UL att finnas för att ta emot synpunkter och förslag samt svara på frågor om den framtida busstrafiken i Uppsala.

För att fånga in synpunkter och förslag samt få tillfälle att svara på frågor bjuder UL in Uppsalas invånare till fyra dialogmöten. Mötena kommer att hållas på platser där människor passerar för att så många som möjligt ska kunna ta del av förslaget, lämna synpunkter och få svar på sina frågor.

Under hösten 2017 kommer stora förändringar att ske i linjenätet för stadsbusstrafiken i Uppsala. Just nu är ett förslag ute på remiss och dialogmötena är en del i arbetet med att få in synpunkter och förslag.

Särskild pressinformation

Datum: 10 februari 2016

Tid och plats: kl 14.30, Gottsunda centrum

Det första dialogmötet kommer att hållas 10 februari kl 13-18 i Gottsunda centrum och för media kommer en särskild information att hållas kl 14.30.

Från kollektivtrafiknämnden medverkar nämndens ordförande Bertil Kinnunen (S). Från UL medverkar bland andra UL:s trafikdirektör Johan Wadman och medarbetare från UL.

De övriga dialogmötena kommer att hållas 11 februari i Fyrishov kl 15-20, 17 februari i Gränby centrum kl 13-18 och 18 februari i S:t Per Gallerian kl 13-18.

Frågor med anledning av denna inbjudan besvaras av UL:s presschef Sture Jonsson,
tel 018-611 19 08, mobil 070-212 03 85 eller e-post sture.jonsson@ul.se