Ombud

Redovisningsrutiner

Ladda reskassekort

Alla UL:s ombud kan ladda reskassekort och laddningar kan göras med summan 50-1000kr per tillfälle. Vill kunden ladda mer än så får ni göra flera laddningar. Maxladdning per kort är 4000 kr. Vi har ett samarbete mellan flera trafikbolag vilket gör alla kort från dem kan laddas i UL:s maskin, berörda kort är;

 • Dalatrafiks kort
 • Värmlandskortet
 • Karlstadsbuss kort
 • Länstrafiken i Örebro
 • X-trafik i Gävleborg

Skiftavslut

Ett manuellt skiftslut på varje maskin måste göras varje kväll. Vid ett skiftslut hämtar maskinen upp data såsom taxor och priser och lämnar över dagens försäljning.

Ångrat köp/annullering på UL-kort

Annullering av biljetter måste ske inom 10 minuter efter försäljningen. Har tiden för annullering gått ut? Då måste ni hänvisa kunden till UL Center 0771-14 14 14.

Annullering av pappersbiljett

Vid annullering av 75-minutersbiljetter, 24-timmarsbiljetter och 72-timmarsbiljetter i pappersform måste biljett och annulleringsbiljett skickas in till UL. Kontrollera att biljetten och annulleringsbiljetten har samma nummer (sitter i högra hörnet). Vi vill att ni skickar in biljetterna efter varje avslutad månad, dock ska de vara oss tillhanda senast den 15:e månaden efter. Därefter kommer vi att stämma av era annulleringar/månad – om vi saknar kvitton/annulleringar/underlag kommer vi att fakturera er för dem.

Annulleringarna skickas till:

UL ombud
Svarspost 20611201
751 85 Uppsala

Märk kuvertet med butiksnamn samt vilken månad kvittona avser exempelvis, Karlssons matbutik, mars-17

Felsålda biljetter

Önskemål om återköp/byten hänvisar du till UL Center, eftersom kortet kan vara registrerat på mina sidor och kan innehålla fler biljetter och/eller reskassa. Ifall du ändå väljer att göra ett återköp (till exempel om kunden inte vill betala) – skicka kortet/biljetten och kvitto till oss, tillsammans med blanketten för återköp/annullering.

En 30-dagarsbiljett kan spärras och återköpas om laddningskvitto finns och skickas till UL. Reskassa kan inte spärras och därför måste själva kortet skickas in för att vi ska kunna göra återköp. Enkelbiljetter måste skickas in till UL med återköpsblankett och förklaring.

Återköpsblankett (PDF)

Ekonomi/fakturering

Efter varje avslutad period, månad, kommer vi dra ut försäljningsunderlag och skicka till er tillsammans med fakturan.

Transaktionslista

Transaktionslista över all försäljning finns att beställa där all försäljning/annullering framgår, det görs via formuläret för beställning.

Förklaring av olika försäljningssiffror i Transaktionslistan

 • 4 Färdbevisförsäljning
 • 6 Annullering av ”4”
 • 202 Ladda reskassa
 • 256 Annullering av ”202”
 • 224 Kortavgift
 • 225 Annullering av ”224”
 • 471 Incheckning (registrering av resa)