Frågor och svar om grupp- och kulturresor

Corona

Fr.o.m. 2020-03-18 går det inte att göra några nya gruppbokningar på stadstrafiken i Uppsala. Detta gäller tills vidare. 

Varför ställs vissa turer in och andra inte, smittorisken är väl lika stor oavsett?
Trafikförändringarna handlar inte om smittorisken utan beror på resursbrist, framförallt brist på förare. För att det ska gå ihop behöver vi prioritera, och då prioriteras t.ex. de turer som gör att elever kan ta sig till skolan, medan andra turer tyvärr måste prioriteras bort. 

Vi har bokat kommande grupp- och kulturresor, vad händer med dem?
En stor del av trafiken påverkas av rådande resursbrist, och många avgångar kommer tyvärr att behöva ställas in.

Ser ni på ul.se att er avgång ställs in? Logga in och avboka* er resa.

Väljer ni att inte genomföra er resa (även fast avgången kommer köras)? Logga in och avboka* 

Ser ni att er buss/tåg kommer gå som planerat och ni vill genomföra den resa ni har bokat? Låt bokningen vara kvar och åk som planerat!

*Avbokning kan ske ända fram tills resan ska starta.

Vår buss/tåg har blivit inställd och vi behöver åka med en annan avgång, hur gör vi då?
Ni är välkomna att resa på de bussar och tåg som körs. Är det en avgång som ni inte har en bokad gruppresebiljett på så får ni köpa biljetter ur vårt ordinarie biljettsortiment. Man behöver alltid en giltig biljett för att resa. Glöm inte att avboka gruppresan på den inställda avgången. 

Allmänt

Hur många behöver man vara för att boka en gruppresa?
För att boka en gruppresa behöver gruppen bestå av minst 5 personer.

Vad är skillnaden på en kulturresa, schemalagd resa och gruppresa?
Kulturresa är en typ av resa som förskolor, grundskolor och fritidshem i Uppsala län kan boka med UL:s bussar och tåg till olika kulturresmål. Dessa kulturresor betalas av Kultur och bildning, Region Uppsala. Vilka resmål som är godkända kulturresmål, samt fullständiga villkor, finns på Region Uppsalas hemsida

Schemalagda resor är resor som görs t.ex. varje vecka en hel termin. Man bokar samma avgångstid på samma veckodag i flera veckor. Om du behöver boka schemalagda resor där det inte finns ordinarie trafik hänvisar vi till skolskjutssamordnaren i din kommun för mer information om kriterier, regler och beställning. 

Gruppresa är en resa som inte är till ett kulturresmål, och inte är en schemalagd/återkommande resa.

Konton

Vad är ett organisationskonto?
Det är ett konto som en administratör på ditt företag/organisation hanterar. Genom organisationskontot kan man se alla användarkonton som är kopplade till sin organisation. 
Obs! E-mailadressen som knyts till detta konto kan inte användas till att skapa ytterligare konton.

Vad är ett användarkonto?
Det är ett konto som en administratör/lärare på din skola/avdelning hanterar för att kunna boka och administrera resor. När man skapar ett användarkonto så är det organisationskontot som kontrollerar att uppgifterna stämmer, för att sedan validera användarkontot. 
Obs! E-mailadressen som knyts till detta konto kan inte användas till att skapa ytterligare konton.

Hur ändrar jag mina kontouppgifter?
Ändra användarkontot: kontaka administratören för det organisationskonto användaren är kopplad till. 
Ändra organisationskontot: kontakta UL via mail på gruppresor@ul.se.

Bokning

Varför får man bara boka resor under lågtrafiktid?
Före kl 9 och efter kl 15 är det väldigt många andra som är ute och reser med vår trafik, och vi kan därför inte garantera att det finns plats för grupper mitt i rusningen. Gruppresor kan därför bara göras under lågtrafiktid när vi vet att det finns plats på våra bussar och tåg. Övriga tider får man köpa biljetter ur vårt ordinarie biljettsortiment, t.ex. UL reskassa. Obs! Vi avråder dock från att resa med grupper under rusningstid då det finns risk att nekas ombordstigning om det skulle bli fullt.

Jag försöker boka en resa mellan kl 9-15 men det går inte, varför?
Det kan t.ex. vara för att en annan grupp redan bokat samma avgång, eller för att det antal personer ni angett överskrider maxgränsen för antalet som går att boka på den avgången. Det kan också vara för att ert resdatum är för långt fram och hör till en kommande tidtabell som ännu inte är färdig.

Hur många platser kan man boka?*
Upptåget: 100 platser
Stadsbuss: 40 platser
Regionbuss: 30 platser
Expressbuss: 30 platser
Mjuka linjen: 20 platser
Tätortsbuss: 20 platser
* Maxantalet kan vara lägre på vissa specifika avgångar

Varför kan man inte boka resor på SL-pendeln?
Just nu går det inte att boka gruppresor på SL-pendeln, men vi jobbar på att hitta en lösning på det problemet. Tills vidare får vi hänvisa till busstrafiken. 

Hur avbokar man en resa?
Logga in på ditt användarkonto och klicka på "Bokningar". Där visas både kommande och genomförda resor. Markera den kommande resa som ska avbokas, klicka på "Avboka" och bekräfta. Avbokning kan ske fram till 48 timmar före avresan. 

Hur ändrar man antalet personer i en bokning?
I dagsläget är det inte möjligt att göra ändringar i en befintlig bokning. Det man får göra är att avboka resan, och sedan göra en ny bokning med rätt antal personer.

Betalning

Hur mycket kommer resan att kosta?
Priset för en gruppresa motsvarar 50% av förköpspriset på våra enkelbiljetter, se denna länk för biljettpriser. Totalpriset för resan visas innan bokningen slutförs. Barn t.o.m. 6 år reser alltid gratis tillsammans med betalande vuxen (över 18 år).

När kommer fakturan för resan?
Gruppresor som bokats under höst/vinter 2019 kommer att faktureras efter årsskiftet. Till år 2020 är tanken att fakturering sker efter varje avslutad månad.