Frågor och svar om grupp- och kulturresor

Corona

Fr.o.m. 2020-04-30 går det inte att göra några nya bokningar på UL-trafiken. Detta gäller tills vidare. 

Vi måste resa trots restriktionerna, hur gör vi då?
UL ser helst att ni bara reser med kollektivtrafiken om ni verkligen måste. Gör ni det så får ni köpa biljetter ur vårt ordinarie biljettsortiment eller abonnera en egen buss. Tänk på att det inte får förekomma trängsel ombord och att ni därför riskerar att bli förbiåkta om föraren anser att bussen är full.

Varför ställs vissa turer in och andra inte, smittorisken är väl alltid lika stor?
Trafikförändringarna handlar inte om smittorisken utan beror på resursbrist (framförallt brist på förare) samt att UL endast ska köra nödvändig trafik. För att det ska gå ihop behöver vi prioritera, och då prioriteras t.ex. de turer som gör att folk kan ta sig till sitt arbete/skola.

Allmänt

Hur många behöver man vara för att boka en gruppresa?
För att boka en gruppresa behöver gruppen bestå av minst 5 personer.

Vad är en kulturresa?
Kulturresa är en typ av resa som förskolor, grundskolor och fritidshem i Uppsala län kan boka med UL:s bussar och tåg till olika kulturresmål. Dessa kulturresor betalas av Kultur och bildning, Region Uppsala. Vilka resmål som är godkända kulturresmål, samt fullständiga villkor, finns på Region Uppsalas hemsida

Vad är en "återkommande" resa?
Återkommande resor är resor som görs t.ex. varje vecka en hel termin.Om du behöver boka återkommande/schemalagda resor där det inte finns ordinarie trafik hänvisar vi till skolskjutssamordnaren i din kommun för mer information om kriterier, regler och beställning. 

Konton

Vad är ett organisationskonto?
Det är ett konto som en administratör på ditt företag/organisation hanterar. Genom organisationskontot kan man se alla användarkonton som är kopplade till sin organisation. 
Obs! E-mailadressen som knyts till detta konto kan inte användas till att skapa ytterligare konton.

Vad är ett användarkonto?
Det är ett konto som en administratör/lärare på din skola/avdelning hanterar för att kunna boka och administrera resor. När man skapar ett användarkonto så är det organisationskontot som kontrollerar att uppgifterna stämmer, för att sedan validera användarkontot. 
Obs! E-mailadressen som knyts till detta konto kan inte användas till att skapa ytterligare konton.

Hur ändrar jag mina kontouppgifter?
Ändra användarkontot: kontaka administratören för det organisationskonto användaren är kopplad till. 
Ändra organisationskontot: kontakta UL via mail på gruppresor@ul.se.

Bokning

Varför får man bara boka resor under lågtrafiktid?
Före kl 9 och efter kl 15 är det väldigt många andra som är ute och reser med vår trafik, och vi kan därför inte garantera att det finns plats för grupper mitt i rusningen. Gruppresor kan därför bara göras under lågtrafiktid när vi vet att det finns plats på våra bussar och tåg. Övriga tider får man köpa biljetter ur vårt ordinarie biljettsortiment, t.ex. UL reskassa. Obs! Vi avråder dock från att resa med grupper under rusningstid då det finns risk att nekas ombordstigning om det skulle bli fullt.

Jag försöker boka en resa mellan kl 9-15 men det går inte, varför?
Det kan t.ex. vara för att en annan grupp redan bokat samma avgång, eller för att det antal personer ni angett överskrider maxgränsen för antalet som går att boka på den avgången. Det kan också vara för att ert resdatum är för långt fram och hör till en kommande tidtabell som ännu inte är färdig.

Hur många platser kan man boka?*
Upptåget: 100 platser
Stadsbuss: 40 platser
Regionbuss: 30 platser
Expressbuss: 30 platser
Mjuka linjen: 20 platser
Tätortsbuss: 20 platser
* Maxantalet kan vara lägre på vissa specifika avgångar

Varför kan man inte boka resor på SL-pendeln?
Just nu går det inte att boka gruppresor på SL-pendeln, men vi jobbar på att hitta en lösning på det problemet. Tills vidare får vi hänvisa till busstrafiken. 

Hur avbokar man en resa?
Logga in på ditt användarkonto och klicka på "Bokningar". Där visas både kommande och genomförda resor. Markera den kommande resa som ska avbokas, klicka på "Avboka" och bekräfta. Avbokning kan ske fram till 48 timmar före avresan. 

Hur ändrar man antalet personer i en bokning?
I dagsläget är det inte möjligt att göra ändringar i en befintlig bokning. Det man får göra är att avboka resan, och sedan göra en ny bokning med rätt antal personer.

Betalning

Hur mycket kommer resan att kosta?
Priset för en gruppresa motsvarar 50% av förköpspriset på våra enkelbiljetter, se denna länk för biljettpriser. Totalpriset för resan visas innan bokningen slutförs. Barn t.o.m. 6 år reser alltid gratis tillsammans med betalande vuxen (över 18 år).

När kommer fakturan för resan?
Gruppresor som bokats under läsår 19/20 kommer att faktureras efter läsårets slut. Till läsår 20/21 kommer fakturering att ske efter varje avslutad månad.