Detta gäller för grupp- och kulturresor

Allmänt

  • Gruppresor kan bokas av förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, fritidshem samt föreningar och företag. För kulturresor gäller särskilda kriterier och målgrupper, se mer info på Region Uppsalas hemsida.
  • Resor kan göras i lågtrafiktid vilket är ca 9-15 och efter kl 18. Övriga tider gäller ordinarie biljettsortiment. Resan sker i mån av plats och sittplats kan inte garanteras. 
  • Bokning kan göras fram till 24 timmar före avresan.
  • Resor kan bokas på den ordinarie trafiken inom UL:s trafikområde på UL:s bussar, Mälartåg och på SL-pendeln (Uppsala - Knivsta - Arlanda). Om tågresan startar eller slutar på Arlanda C tillkommer en passageavgift som betalas i spärren på Arlanda, mer information finns här
  • Biljetten gäller endast på den/de avgångar man bokat och måste medtas under hela resan, antingen digitalt eller utskriven på papper. 
  • Avbokning kan göras fram till 48 timmar före avresan. 

Vanliga frågor och svar

Hur många behöver man vara för att boka en gruppresa?
För att boka en gruppresa behöver gruppen bestå av minst 5 personer.

Varför ska man boka en gruppresa?
När man bokar en gruppresa "låser" man den avgången i bokningssystemet, då är det inte möjligt för någon annan grupp att boka in sig på samma avgång vilket minskar risken att det blir fullt. Dessutom behöver gruppen inte köpa några andra biljetter i förväg eller göra några utlägg, eftersom gruppresorna faktureras i efterhand (se info om betalning längre ner på denna sida). 

Vi har redan andra/egna biljetter, kan vi boka en gruppresa bara för att "paxa" platserna?
Nej, om ni redan har biljetter som ni vill använda så reser ni med dem i mån av plats precis som alla andra resenärer. Vill ni hellre boka en gruppresa så att ni "låser" den avgången i bokningssystemet (se tidigare fråga), så är ni välkomna att göra det, och kommer då att faktureras för gruppresan enligt ordinarie rutin. 

Vad händer om avgången blir inställd, eller om vi inte får plats trots att vi har bokat?
Om er bokade avgång blir inställd eller om det är fullt och ni inte får plats, så gäller UL:s förseningsersättning. Ni kan t.ex. köpa nya biljetter till nästa avgång, och få ersättning för de biljetterna i efterhand. UL:s allmänna köp- och resevillkor finns på ul.se/villkor

Vad är en kulturresa?
Kulturresa är en typ av resa som förskolor, grundskolor och fritidshem i Uppsala län kan boka till olika kulturresmål. Dessa kulturresor betalas av Kultur och bildning, Region Uppsala. En lista med godkända kulturresmål samt kriterier för kulturresor finns på Region Uppsalas hemsida

Vad är en "återkommande" resa?
Återkommande resor är resor som görs t.ex. varje vecka en hel termin. Om ni behöver boka återkommande/schemalagda resor där det inte finns ordinarie trafik hänvisar vi till skolskjutssamordnaren i er kommun för mer information om kriterier, regler och beställning. 

Bokning

Vi försöker boka en resa mellan kl 9-15 men det går inte, varför?
Det kan t.ex. vara för att en annan grupp redan bokat samma avgång, eller för att det antal personer ni angett överskrider maxgränsen för antalet som går att boka på den avgången. Det kan också vara för att ert resdatum är för långt fram och hör till en kommande tidtabell som ännu inte är färdig. Det kommer upp ett felmeddelande på skärmen som förklarar orsaken. 

Varför går det bara att boka resor i lågtrafiktid?
Före kl 9 och efter kl 15 är det väldigt många andra som är ute och reser med vår trafik, och vi kan därför inte garantera att det finns plats för grupper mitt i rusningen. Gruppresor kan därför bara göras under lågtrafiktid när vi vet att det finns plats på våra bussar och tåg. På vissa linjer där vi vet att det finns plats kan det gå att boka resor före kl 9, medan andra linjer bara går att boka inom tidsramarna 9-15. Går inte den önskade avgången att boka så får man välja en annan avgång eller köpa biljetter ur vårt ordinarie biljettsortiment, t.ex. reskassa. Obs! Vi avråder dock från att resa med grupper under rusningstid då det finns risk att nekas ombordstigning om det skulle bli fullt.

Hur många platser kan man boka?
Mälartåg Uppsala - Gävle: 100 platser
Mälartåg Uppsala - Sala: 50 platser
SL-pendeln: 100 platser*
Stadsbuss: 30 platser
Regionbuss: 30 platser
Expressbuss: 30 platser
Tätortsbuss: 20 platser

Maxantalet kan vara lägre på vissa avgångar. 
SL-bussar, anropsstyrd trafik och skolbussar går inte att boka. 
* SL-pendeln kan bokas på sträckan Uppsala - Knivsta - Arlanda. 

Hur avbokar man en resa?
Logga in på ditt användarkonto och klicka på "Bokningar". Där visas både kommande och genomförda resor. Markera den kommande resa som ska avbokas, klicka på Avboka och bekräfta. Avbokning kan göras fram till 48 timmar före avresan. 

Hur ändrar man en bokning?
I dagsläget är det inte möjligt att göra ändringar i en befintlig bokning. Istället får man avboka resan, och sedan göra en ny bokning med rätt uppgifter.

Kan vi åka med en tidigare/senare avgång än den vi har bokat?
Nej, den bokade biljetten är endast giltig på den/de specifika avgångar som man bokat och som står på biljetten. Man kan inte ta en tidigare eller senare avgång, eftersom det kan vara andra grupper som bokat de avgångarna. 

Vi vill göra ett byte vid en annan hållplats än vad reseplanereraren föreslår, hur ska vi göra då? 
I sökresultatet visas alltid det snabbaste alternativet. Om ni t.ex. ska boka en resa med byte längs vägen, och vill byta på någon annan hållplast än vad reseplaneraren föreslår, så får ni boka varje delsträcka separat. Observera att varje delsträcka debiteras om man väljer att dela upp och boka resorna på annat sätt än vad reseplaneraren föreslår. 

Konton

Vad är ett organisationskonto?
Det är ett konto som en administratör i din organisation/kommun/företag hanterar. Genom organisationskontot kan man hantera alla användarkonton som är kopplade till organisationen. 
Obs! E-postadressen som knyts till detta konto kan inte användas till att skapa ytterligare konton.

Vad är ett användarkonto?
Det är ett konto som en administratör/lärare på din skola/avdelning hanterar för att kunna boka och administrera resor. När man skapar ett användarkonto så är det organisationskontot som kontrollerar att uppgifterna stämmer, för att sedan godkänna att användarkontot skapas. Det går bra att ha flera användarkonton på samma skola.
Obs! E-postadressen som knyts till detta konto kan inte användas till att skapa ytterligare konton.

Kan vi ha flera användarkonton på samma skola?
Ja, det går bra att han flera användarkonton på samma skola/avdelning/enhet, t.ex. om det är flera lärare som vill ha egna konton. En mailadress som registreras på ett konto kan inte användas till ytterligare konton. 

Vi har precis skapat ett konto, kan vi boka resor direkt?
Nej, när ni skapar ett nytt konto så behöver det godkännas manuellt innan kontoregistreringen är slutförd. Det kan därför ta några dagar från det att ni skapat kontot tills det blivit godkänt, därefter kan ni logga in och boka resor. 

Hur ändrar vi uppgifterna (kontaktperson/e-postadress) på vårt konto?
Kontakta UL via mail på gruppresor@ul.se.

Betalning

Hur mycket kommer gruppresan att kosta?
Priset är 27 kr/ungdom och 39 kr/vuxen. Totalsumman visas innan bokningen slutförs. Barn t.o.m. 6 år reser alltid gratis tillsammans med en betalande kund.

Resor med flera delsträckor, där delsträckorna bokats separat, faktureras per delsträcka. 

Resor som bokas som kulturresor till resmål som inte är godkända kulturresmål faktureras till ordinarie pris samt expeditionsavgift. 

När kommer fakturan för resan?
Fakturering av genomförda resor sker efter varje avslutad kalendermånad. Resor som görs i juli och augusti faktureras tillsammans.