Tillgänglighet

Rullstol och rullator

Hjälpmedel som rullstol och rullator går alltid bra att ta med på din resa, förutsatt att utrustningen och utrymmet ombord tillåter det. Många av våra bussar och tåg är utrustade med ramp eller lyft och maxmått och vikter hittar du i tabellen nedan. Elmoped/scooter med styre, terrängfordon eller liknande får inte tas med på våra bussar och tåg.

Rullstol på bussen

• Maxvikt för person plus rullstol/rullator – 250 kg.
• Största mått för rullstol är 120 cm lång och 70 cm bred.
• I bussar med anvisad rullstolsplats finns fasthållningsanordning. Be gärna bussföraren om hjälp att spänna fast din rullstol.

Rullstol på tåget

• Maxvikt för person plus rullstol/rullator – 300 kg.
• Största mått för rullstol är 130 cm lång och 90 cm bred.

Mer information vad som gäller på Mälartåg