Sjukresor

Resor till och från vaccination av covid-19

Du som reser med UL:s bussar och tåg

Du som ska vaccinera dig kan resa utan avgift med UL:s bussar och tåg. Välj ett av följande alternativ:

  • Hämta ut en 24-timmarsbiljett utan kostnad i UL-appen den dag du har ditt bokade vaccinationsbesök. Läs mer om resa till vårdbesök.
  • Du som blivit kallad via brev ska ta med vaccinationskallelsen tillsammans med giltig legitimation. Kallelsen gäller tillsammans med legitimation som biljett de dagar som står i kallelsen för dig och en följeslagare.
  • Har du bokat tid hos Vaccina på Stationsgatan 42 eller Läns Vaccinationer Fyrispark Stenhagen Uppsala så kan du inte hämta ut en sjukresebiljett i UL-appen då kopplingar mellan våra system saknas.

Du som reser med egen bil

Från 1 oktober 2021 behöver du ett intyg från vården för resa med privat bil enligt gällande regelverk.

Du som inte kan ta dig till vaccination med kollektivtrafik eller privat bil

Om du inte själv har möjlighet att ordna din resa kan du i vissa fall erbjudas färdtjänst eller sjukresetaxi. Om du har giltigt färdtjänstbeslut eller tillstånd för sjukresa talar du om det när du bokar.

Om du inte har beslut om färdtjänst eller sjukresa behöver du kontakta vården i god tid innan din vaccination. Vården gör en bedömning av ditt medicinska behov och skriver ett intyg om sjukresa om de bedömer att du har rätt till det. Om du inte får ett intyg måste du ordna din resa på egen hand.

Är du beviljad färdtjänst bokar du din resa via din kommun. Är du beviljad sjukresa bokar du din resa via beställningscentralen för sjukresor.