Bältesregler i busstrafiken

Det är lika viktigt att använda säkerhetsbälte ombord på bussen som i bilen. Vad som gäller när du reser med kollektivtrafiken kan du läsa mer om på Transportstyrelsens hemsida Bältesregler - Transportstyrelsen

Det finns säkerhetsbälten i alla UL:s gula bussar. Säkerhetsbälten kan rädda liv och som resenär har jag ett eget ansvar att använda bälte vid resor med UL:s gula bussar. Alla som är äldre än tre år och åker buss ska sitta på en plats som har säkerhetsbälte, och använda det. Barn under tre år ska sitta fastspända i vagnen under resan.

Den som åker sittande i rullstol ska sitta på rullstolsplats och använda bilbälte om det finns. Rullstolen ska vara fastsatt med eller stödjas av en anordning som är avsedd för det i fordonet.

Bältesregler gäller inte i Stadsbusstrafiken i Uppsala och Enköping där busstrafiken kör i mer tättbebyggda områden och där hastigheten är lägre.

Vem beslutar om bältesregler?

Förordningen som styr hur, var och när säkerhetsbälte ska användas i trafiken tas fram och beslutas av Sveriges riksdag. Regler för bilbältesanvändning finns huvudsakligen i 4 kap. 10 – 10d §§ i Trafikförordning (1998:1276) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)