Företag

Res hållbart i tjänsten

De flesta förknippar buss och tåg med resor till och från arbetsplatsen. Men även resor i tjänsten kan göras med kollektivtrafik. Som företag kan du beställa kort och biljetter via faktura och göra det lätt för dina medarbetare att välja ett hållbart tjänsteresande. 

Men resevanor är svåra att förändra och vi vet att det kan vara svårt att komma igång. Därför kan vi erbjuda resvaneundersökningar eller skräddarsydd reseinformation för företaget. Nedan kan du se ett axplock av våra företagserbjudanden. Allt är kostnadsfritt.

Om dina personuppgifter

När du använder detta formulär samlas dina personuppgifter in för att vi ska kunna behandla din begäran på bästa sätt. De används endast i syfte att kunna kontakta dig/företaget. Vill du veta mer om vår hantering kring personuppgifter, se vår sida om GDPR.

Vi hjälper dig att komma igång.

Nedan så hittar du exempel på olika tjänster som vi kan hjälpa dig och ditt företag med. Helt utan kostnad.

resvaneundersökning

Hur ser ert resande ut?

Att genomföra en resvaneundersökning är ett bra sätt att kartlägga hur resandet och attityden till kollektivtrafik ser ut på just ditt företag. Vi tillhandahåller enkätverktyget, projektleder hela aktiviteten och ansvarar för att gå igenom resultatet tillsammans med er. 

testresenär

Prova i 30 dagar

Att få prova är ett mycket bra sätt att börja en förändring på. Vi har lång erfarenhet av att ordna testresenärsaktiviteter och det är också vår mest effektiva aktivitet. I genomsnitt byter ca 40 procent ut minst tre bildagar i veckan mot resande med buss och tåg.

Grön resepolicy

Gör det lätt att göra rätt

Att ha en grön resepolicy att luta sig mot är ett effektivt sätt att arbeta med hållbara tjänsteresor. Vi hjälper er gärna att ta fram en!

utbildning och tips

Vi hjälper er att komma igång

Vill ni få bättre koll på hur kollektivtrafik i tjänsten fungerar och vilka biljetter som finns? Då kommer kommer vi gärna ut till er och berättar. Antingen i ett enskilt möte eller att vi berättar vad vi kan erbjuda för en större grupp.

Vill du att vi kontaktar dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas