Så här köper du biljett

Allt på ett kort

Res med biljett på UL-kortet

Du som har UL-kortet laddat med någon av våra biljetter behöver du oftast bara blippa kortet mot läsaren vid föraren ombord eller på perrongen om du reser med tåg. Läsaren är den framför föraren. 

Res med reskassa på UL-kortet

För att använda UL-kortet med reskassa gör du lite olika, beroende lite på vilket trafikslag du reser med och hur många ni är som reser.

På Stadsbussarna i Uppsala 

  • Blippa kortet mot läsaren vid föraren för att köpa en biljett. 
  • Byta buss? Blippa kortet mot läsaren vid föraren på den nya bussen. Är din biljett fortfarande aktiv köps ingen ny biljett. 
  • Flera resande på samma UL-kort? Prata med föraren som hjälper dig.
  • Flera som ska byta buss? Prata med föraren som hjälper dig.

På Regionbussarna 

  • Berätta för föraren vart du vill resa och hur många vuxen respektive rabatterade biljetter du vill ha. Du får en pappersbiljett som är ditt färdbevis.
  • Byta buss? Visa upp pappersbiljetten för föraren. 

På Mälartåg eller SL-pendeln inom Uppsala län 

  • Köp biljett i våra automater eller biljettstolpar i anslutning till perrongen, ett köp för varje person som reser. Ingen biljettförsäljning på Mälartåg eller SL-pendeln. 
  • Byte till buss? Blippa kortet mot läsaren vid föraren. Har ni rest flera på samma kort – prata med föraren.

Res med både biljett och reskassa

Du kan också ladda UL-kortet med både biljett och reskassa. Här får du lite tips om hur du gör för att aktivera och köpa biljett. 

  • Periodbiljett – blippa kortet mot läsaren vid föraren. Vänta på grönt ljus och ta sedan bort kortet.
  • Reskassa – berätta för föraren att du vill köpa biljett med reskassa så hjälper han dig. Du får en enkelbiljett som gäller som kvitto. Spar det under hela resan och visa upp vid eventuellt byte.