Skolkort

Kontakta din kommun

Reglerna för skolresor och om du/ditt barn är berättigad till skolkort beslutas av den kommun du bor i. Har du frågor om rätten till skolkort är det alltså hemkommunen som du ska kontakta. Se kontaktuppgifter nedan.

Så här går processen till: Inför skolstarten i augusti gör din kommun en beställning till UL. Vi skickar sedan skolkortet till din/ditt barns folkbokföringsadress innan den första skoldagen.

Kommun Telefon E-post
Enköping 0171-62 50 00 kommunen@enkoping.se
Heby 0224-360 00 skolskjuts@heby.se
Håbo 0171-525 00 skolskjuts@habo.se
Knivsta 018-34 70 00 skolskjuts@knivsta.se
Sala 0224-74 70 00 kommun.info@sala.se
Tierp 0293-21 80 88  medborgarservice@tierp.se
Uppsala 0771-727 001 ubf.skolskjuts@uppsala.se
Älvkarleby 026-830 00 medborgarservice@alvkarleby.se
Östhammar      0173-860 00 osthammardirekt@osthammar.se