Köpvillkor vid beställning av Företagskort Flex

Dessa villkor tillämpas för beställning av UL:s företagskort med efterfakturering, Flex, genom www.ul.se/foretag. Villkoren omfattar användandet av UL:s företagskort och gäller tillsvidare från beställningsdatumet.

§ 1. Säkerhet kring personuppgifter
UL är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som företaget lämnar i samband med beställning av UL:s företagskort.

De uppgifter som företaget lämnar, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer, e-postadress används för att kunna bekräfta din beställning, genomföra försäljningen av UL:s företagskort till företaget via denna webbplats samt att i efterhand informera kring sådant som rör företagskortet och liknande.

Beställaren måste enligt lag ha fyllt 18 år för att beställa via Internet. Denna lag gäller även för köp av UL:s företagskort.

UL upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Företaget har rätt att få information om behandlingen av företagets uppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om företaget har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan företaget kontakta UL på nedan angivna adresser eller telefonnummer.

UL
Kollektivtrafikförvaltningen
Landstinget i Uppsala län
Box 1400
751 44 Uppsala
Tel: 018-65 99 00
Momsregistreringsnummer: 232100-0024
foretag@ul.se

§ 2. Åtaganden
Företaget åtar sig att;
• Utse en ansvarig person och att kontaktuppgifterna alltid är uppdaterade.
• Informera anställda om villkor och gällande regler.
• Verka för att anställda i samband med tjänsteresor väljer UL som transportalternativ samt att i övrigt stimulera nyttjandet av företagskortet.
• Förvara företagskortet på ett betryggande sätt då det är en värdehandling.
• Meddela UL snarast vid förlust av kort via ul.se/foretag, betalningsansvaret gäller fram till dess att kortet spärras via hemsidan.

UL åtar sig att;
• Kostnadsfritt tillhandahålla överenskommet antal företagskort.
• Tillhandahålla specifikation över genomförda resor tillsammans med fakturan.
• Kontinuerligt informera ansvarig på ert företag om nyheter och annan viktig information som rör resandet eller kort och biljetter.
• Vid missbruk vägra att leverera företagskort.

§ 3. Betalning
UL fakturerar företaget månadsvis i efterskott med en betalningstid om 30 dagar efter fakturadatum. Vid beställningstillfället görs en kreditprövning för nya kunder vilket innebär att en kreditupplysning tas. Företag som inte är kreditvärdiga får ej beställa företagskort och hänvisas till att köpa biljetter hos något av våra ombud istället.

§ 4. Leveranstid
Vi skickar beställning till företagets angivna leveransadress senast 4 vardagar efter beställningen (undantag storhelger då leveransen är 6 vardagar efter beställning).

§ 5. Ångerrätt och uppsägning
Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför genomförda resor på UL:s företagskort inte medför någon ångerrätt. Båda parter kan säga upp användandet av företagskort. Detta skall i så fall ske skriftligen till den andra parten. Uppsägningstiden är tre månader. Om någon av parterna trots upprepade påpekanden inte fullgör sina åtaganden enligt dessa villkor, kan den andra parten säga upp detta med en månads uppsägningstid.

§ 6. Fel, försening och förlorade kort
Är beställningen felaktig eller försenad ber vi företaget ta kontakt med oss på telefon 018-611 00 00 eller på foretag@ul.se. Trasiga företagskort byts ut utan kostnad. Förlorade företagskort spärras och ersätts kostnadsfritt första gången, efter det tas en expeditionsavgift på 150 kr ut. Trasiga och förlorade företagskort anmäls på ul.se/foretag. Det är upp till företaget att se till att man köper rätt biljett. Felköp krediteras ej.

§ 7. Missbruk
UL kan komma att blockera person från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

§ 8. Avtal
Om företaget genomför en beställning godkänner företaget samtidigt:
• Ovanstående punkter.
• Att UL registrerar uppgifterna företaget lämnar i beställningsformuläret.
• Att UL gör en kreditupplysning på företaget.