Tips och verktyg för hållbart tjänsteresande

Här har vi samlat olika tips och verktyg som hjälper dig och ditt företag att resa mer hållbart i tjänsten.

Material

Argument för kollektivtrafik

Prisjämförelse bil vs. kollektivtrafik

Handbok för hur man tar fram en rese- och mötespolicy

Handbok för hållbart resande

 

Länkar

Hur man lägger in en skräddarsydd reseplanerare på företagets hemsida

Mötesplanerare för att underlätta för mötesdeltagarna att resa kollektivt

Handbok för mötesplaneraren

Stoppa Onödan - Ett samarbetsprojekt mellan ett antal myndigheter och offentliga organisationer i Uppsala.Stoppa onödan vill inspirera och ge tips på klimatsmarta och energieffektiva val och nya vanor så att du och jag kan minska miljöpåverkan från våra arbetsplatser.