Återlösen av biljetter

Observera att 30-dagarsbiljetter och reskassa laddade på UL-kort samt förköpsblock inte återlöses. Inte heller återlöses gamla magnetkort, värdekort eller gamla förköpsblock.