Medborgardialoger om busstrafiken i Östhammarsstråket

För att ta reda på vad invånarna i Östhammar och utmed väg 288 tycker om förslaget till nytt busstrafikupplägg som UL tagit fram genomförs nu medborgardialoger på tre platser.

För att få möjlighet att presentera och diskutera förslaget med invånarna i stråket genomför UL dialogmöten på tre platser.

Dialogmötena hålls den 5 december på Pålkällan i Östhammar, 7 december på ICA i Lindbacken och 12 december på ICA i Alunda. Alla tre mötena är kl 15-19.

Utöver dessa möten har UL kontakt med intresseorganisationer utmed väg 288. 

Fram till 18 december går det också att ta del av förslaget och lämna synpunkter här på hemsidan.