Sjukresor

Bokat vårdbesök?

Om du är skriven i Uppsala län och blir kallad till ett besök i vården* inom Region Uppsala har du rätt till en fri 24-timmarsbiljett i UL-appen. Den gäller för dig och en följeslagare den dag ditt besök är bokat, inom UL:s trafikområde.

Så här gör du - tidigast dagen innan ditt besök:

I gamla versionen av appen:

 • Ladda ner/öppna UL-appen i din mobiltelefon (Android/iPhone)
 • Öppna menyn genom att klicka på "pil upp" eller svajpa
 • Gå in under "Lös in värdekod" i menyn
 • Knappa in ditt personnummer "ååååmmddxxxx" (12 siffror, utan mellanslag eller bindestreck) eller reservnummer
 • Välj OK
 • I retur får du en vilande 24-timmarsbiljett, som lägger sig på UL-appens startsida
 • Klockan 00.00 på din besöksdag blir din biljett aktiv, och gäller till 4.30 dagen efter. Vid resa öppnar du UL-appen och din 24-timmarsbiljett, och visar den för föraren/tågvärden.

I nya versionen av appen:

 • Ladda ner/öppna UL-appen i din mobiltelefon (Android/iPhone)
 • Öppna menyn "Biljett" i nederkant och klicka på "Köp biljett"
 • Gå in under "Övriga biljetter" och välj "Sjukresa"
 • Knappa in ditt personnummer "ååååmmddxxxx" (12 siffror, utan mellanslag eller bindestreck) eller reservnummer
 • Välj OK
 • I retur får du en vilande 24-timmarsbiljett, som lägger sig under menyn "Biljett"
 • Klockan 00.00 på din besöksdag blir din biljett aktiv, och gäller till 4.30 dagen efter. Vid resa öppnar du UL-appen och din 24-timmarsbiljett, och visar den för föraren/tågvärden.

* Undantag: Tandvården, Kvinnofridsmottagningen, Barnskyddsteamet, Ungdomsmottagningen och vissa privata vårdgivare.

Instruktionsfilm (gamla versionen av appen)