Tidtabeller

Tidtabeller för våra bussar och tåg

Här finns tidtabeller till alla våra linjer. Starttiden och mellantiderna anger tidigaste avgångstid. Formatet är PDF som du öppnar och tittar på eller sparar ner på din dator.

Hösttider på buss och tåg

Buss 14 augusti - 9 december 2023. Mälartåg och SL-pendeln 21 augusti - 9 december 2023. 

Stadsbussar Uppsala

Visa

Stadsbussar Enköping

Visa

Regionbussar

Visa

Tätortsbussar (Bålsta och Knivsta)

Visa

Mälartåg / SL-pendeln

Visa

 

Skolbussar höst 2023

Uppsala

Knivsta

Enköping

Östhammar

Tierp

 

Övriga tidtabeller

Tidtabell för Gräsöfärjan hittas i färjerederiets app

Sjukresebussar hittas nu i tidtabellsväljaren "Regionbussar" för linje 982, 984, 986 och 988.