Vad tycker du?

Dina synpunkter är den bästa hjälpen för oss att få reda på om någonting inte har fungerat som det borde. Därmed kan vi bli bättre och förbättra upplevelsen av dina resor. Vi tar inte emot GDPR relaterade ärenden likt rätten att bli bortglömd via detta formulär utan hänvisar till kontakt via telefon eller e-post.

Skador och andra incidenter

Har du blivit skadad i samband med resa med vår trafik eller varit med om en allvarlig incident? Kontakta UL kundtjänst på 0771-14 14 14.

Om dina personuppgifter

När du använder detta formulär samlas dina personuppgifter in för att ta hand om dina synpunkter på bästa sätt. De används endast i syfte att ge dig respons på vår hantering av ditt ärende. Vill du veta mer om vår hantering kring personuppgifter, se vår sida om GDPR. Tänk på att det som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Längre handläggningstid än vanligt

För närvarande har vi längre handläggningstid än vanligt. Ett ärende handläggs på cirka 3-4 veckor. Våra handläggare kommer återkoppla till dig så snart som möjligt efter att ditt ärende påbörjats.

Min synpunkt gäller  UL:s trafik UL:s personal

Linje

* Detta fält är obligatoriskt

Från

* Detta fält är obligatoriskt

Till

* Detta fält är obligatoriskt

Berätta din synpunkt för oss

Beskrivning * (max 2000 tecken)*

* Detta fält är obligatoriskt

Ange datum och tid för ärendet. Om din synpunkt gäller en specifik händelse/resa bör du ange den dag och tid som händelsen inträffade/resan påbörjades vid. Om din synpunkt inte gäller en specifik händelse eller resa kan du fylla i tiden och datumet du skriver in synpunkten på.

Datum

* Ange ett datum i passerad tid.

Tid

* Ange tid i format TT:MM

Vill du att vi kontaktar dig?

Förnamn

Efternamn

Adress

Ange din adress (inkl gatunummer) i fältet. Vi hämtar sedan postnummer och ort utan att du behöver fylla i det.

Hittar du inte din adress i listan?

Postnummer

Stad

Telefon

E-post *

* Detta fält är obligatoriskt
* E-postadressen har ett felaktigt format