Trafikföretag

Säljarkort

För att kunna logga in i säljutrustningen ombord på bussen behöver varje förare ha ett inloggningskort, eller ett så kallat "säljarkort". Säljarkorten är personliga och ska därför inte användas gemensamt av flera olika förare. 

Här nedanför finns ett formulär som används för att: 

  • Beställa säljarkort till nya förare
  • Anmäla borttappat eller trasigt säljarkort*
  • Meddela att en förare har slutat*

* Borttappade och trasiga kort kommer att spärras och kan inte återaktiveras. Detsamma gäller säljarkort som tillhör förare som har avslutat sin anställning. 

Nya kort och ersättningskort skickas till trafikföretagets postadress så snart som möjligt, sedan får ni själva distribuera kortet till berörd förare. I brevet som följer med det nya säljarkortet finns förarens säljarnummer. Det behöver anges om säljarkortet försvinner, är trasigt, eller om föraren slutar. 

Formulär

Denna beställning avser:

Du har angett följande uppgifter:

Kontaktperson hos trafikföretaget: 
, ,

Förarens uppgifter: 

Beställningen avser: *

* Obs! Vid anmälan om trasigt/borttappat kort eller om föraren har slutat så kommer säljarkortet att spärras och kan inte återaktiveras.

 

Stämmer ovanstående uppgifter?
I så fall kan du klicka på Skicka så går din beställning iväg.